No només per ser més justos, més sans o millors com a societat, sinó perquè cal garantir la nostra existència

James Lovelock el 1979 presenta juntament amb Lynn Margulis la teoria de Gaia. Parla de la terra com un sistema interdependent que s’autorregula en base a dinàmiques dels seus propis components. Per dir-ho d’una manera gràfica, entén la terra com un individu on les diferents espècies juguen els seus rols i son interdependents. Richard Dawkins havia presentat el Gen Egoista el 1976, aquesta teoria entén que l’humà no deixa de ser un instrument egoista dels nostres gens que busquen perpetrar-se.

El debat entre aquests dos pensadors no va durar massa, Lovelock va esclarir en aquest sentit que ambdues teories no eren contradictòries i que tot era qüestió de l’enfoc d’escala. Però en roman el debat ètic sobre el comportament egoista o altruista de l’espècie humana envers la natura. També però l’enfoc sistèmic on l’home forma part interdependent de la terra, no és un ésser independent i que la seva extinció no suposa ni molt menys la fi de la vida a la terra només la seva pròpia extinció.

És per aquest motiu que la ètica ambiental es reafirma dia rere dia com una qüestió social global, però a més transversal, ja que al estar en un sistema interconnectat els impactes son variats, imprevisibles i altament complexes. La fam al Sagel o els desastres a Haití, són conseqüències clares de problemes ambientals, però també l’augment de malalties degudes a l’exposició a contaminants no es distribueixen equitativament entre la població, aquells estrats més desafavorits són els qui en pateixen majors conseqüències.

Si volem afrontar de soca-rel molts d’aquests problemes socials, cal que ens ocupem de les causes d’aquests problemes i això qui primer ho ha d’impulsar és el tercer sector. Però aquest cop conjuntament el social i l’ambiental, perquè com deia la teoria de Gaia som totalment interdependents i el que fem uns i altres acabarà configurant el sistema resultant.

 

Marc Vilahur Chiaraviglio

Director de la Fundació Emys

Comparteix
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email