Recuperació de la vegetació de ribera a la Sèquia de Sils

La sèquia de Sils és una infrastructura de drenatge que es va crear per a l’assecament de la zona dels estanys de Sils. Es tracta d’un espai fluvial artificial que neix a continuació de la riera de Santa Maria, provinent de Caldes, i desemboca a la riera de Santa Coloma. A banda de la seva funció com a canal de drenatge i per a prevenir inundacions, també ofereix un hàbitat interessant per a un ampli ventall de biodiversitat potencial: des de la vegetació de ribera, incloent especies de flora singulars com el lliri de neu (Galanthus nivalis), el marcòlic (Lilium martagon) o la prímula (Primula veris), fins a diverses espècies de fauna d’interès com la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), la tortuga d’estany (Emys orbicularis), el blauet (Alcedo attis), l’anguila (Anguilla anguilla), l’espinós (Gasterosteus aculeatus), o la llúdriga (Lutra lutra). Malauradament, l’hàbitat de la sèquia es troba molt degradat, amb una inexistència gairebé absoluta de vegetació de ribera, i amb pocs elements naturals que li donguin heterogeneïtat, la qual cosa afavoriria la biodiversitat.

Es per això que Fundació Emys proposa un acord de custòdia fluvial a l’ACA (l’Agència Catalana de l’Aigua), amb l’objectiu de promoure actuacions de millora de l’hàbitat en l’espai. El present projecte té com a objectiu eliminar la canya americana de la ribera de la sèquia i promoure la recuperació de la vegetació de ribera mitjançant diferents tècniques: la revegetació amb sistema Cocoon, la sembra de llavor silvestre, la plantació d’arbusts i  tècniques de bioenginyeria com les feixines o les estaques vives. Totes aquestes mesures, a banda de buscar la recuperació de la vegetació riberenca, també busquen consolidar els tal·lusos, i comparar les metodologies més adients per a continuar amb la recuperació de la vegetació de la sèquia en tota la seva longitud. A banda, també es realitzaran dues campanyes de captura de tortugues exòtiques, ja que la sèquia és un espai molt interessant per a la tortuga d’estany i de rierol, però s’hi detecta una gran presència de tortuga de florida. En aquest sentit també es promouran punts d’insolació per a les tortugues, millorant així les condicions de l’hàbitat per a l’espècie.

 

Patrocinadors: Agència Catalana de l’Aigua

Comparteix
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email