Educació i lleure

CASAL AMBIENTAL D'ESTIU SILS 2023

OBJECTIUS

Els objectius que ens plantegem a l'hora de dur a terme aquesta tasca,  tenint en compte el perfil de la nostra entitat, la tasca que ha anat desenvolupant al llarg d’aquests anys i l’experiència dels casals realitzats, són:

  • Conèixer i respectar el medi natural i especialment l’entorn de la Plana de la Selva amb curiositat i interès.
  • Potenciar la inquietud dels infants segons els seus interessos.
  • Educar en valors.
  • Aprendre significativament en un entorn lúdic i educatiu.
  • Adquirir hàbits d’autonomia en les activitats quotidianes tant individuals com grupals.
  • Fomentar el respecte per enfortir la cohesió del grup.

A nivell més específic, aquest any per la temàtica escollida, els objectius formulats són:

  • Aprendre quins són els animals del nostre entorn.
  • Aprendre com funciona una xarxa tròfica.
  • Obtenir els coneixements per poder tenir una visió  global i holística de com funciona un ecosistema.

No deixem de repetir que el contacte amb la natura, aprendre amb i d'ella és fonamental. Per nosaltres és molt més que uns espais, és un espai de joc, d'aprenentatge, de convivència, terapèutic, de biodiversitat, de salut, és la casa de totes… no en som aliens, la natura és part de nosaltres. 

EDATS
Infants de 3 a 12 anys (que hagin cursat P3 fins a 6è de primària)

CALENDARI
Del 26 de juny a l’1 de setembre.

HORARI

Acollida de 8 a 8:30 hores.
Matí de 08:30 a 13:30 hores (inici de les activitats a les 9 h fins les 13 h)

Menjador de 13:30 a 15:00 hores. 

Tarda de 15:00 a 17:00 hores

L'estona d'acollida els infants/grups estaran dinamitzats però sense avançar res amb relació a l’eix d’animació. Farem les activitats pròpies de l'eix de 9 a 13 hores.

GRUPS I PLACES
Places limitades. Els infants estaran repartits en grups de convivència segons  les edats dels infants i per ràtio de monitors/es. Hi haurà mínim 3 grups, en funció del nombre d’infants inscrits i les seves edats, repartits entre petits, mitjans i grans. No obstant això, es tindran en compte les inquietuds i casuístiques de cada infant a l’hora d’anar a un grup o un altre. 

METODOLOGIA
El casal es seguirà fent principalment a la natura.

Estem fent educació en el lleure i el casal és un espai educatiu. Per tant, a  l’hora de fer la programació de les activitats, hem tingut en compte que es treballessin diferents aspectes i que alhora hi hagués un equilibri entre aquests joc simbòlic, joc lliure, activitat física, llenguatge, creativitat, descoberta de l'entorn, entre d'altres.

Treballarem serens, empàtics, actuant des del sentit comú, tranquils, amb motivació i aprenent de la natura.

EIX D'ANIMANCIÓ: “POKÉMYS, els nostres monstres de butxaca”

Els Pokemys són els nostres monstres de butxaca, que viuen entre nosaltres en diferents hàbitats i ecosistemes.

Per desenvolupar l'eix d'animació d'aquest any ens hem inspirat en les cartes de Pokémon, les quals es van introduir per primera vegada al Japó el 1996 i des de llavors han guanyat popularitat arreu del món i també en els nostres infants. La idea és aprofitar un joc del dia a dia dels infants, tot adaptant-lo per convertir-lo en una eina pedagògica per transmetre coneixements amb relació al nostre entorn natural.

Hem dissenyat les nostres pròpies cartes, fent ús d'il·lustracions i una imatge animada, atractiva i acolorida, per tal que els infants coneguin i aprenguin a identificar, en primer lloc, els animals autòctons i invasors (al·lòctons); comprenguin la biodiversitat de l'entorn, en segon lloc; que coneguin, posin atenció i donin importància a la relació que tenen entre ells (xarxa tròfica), juntament amb el seu comportament dins del medi, en tercer lloc.

Amb els jocs, les gimcanes, les excursions, els racons, els treballs manuals, l'observació, les arts... ens aniran apareixent i anirem col·leccionant les cartes dels nostres monstres. I és que per sobreviure aquests han desenvolupat habilitats increïbles, com la closca de ferro del caragol bover, esmunyida veloç del ratolí de bosc, el salt olímpic del saltamartí, la mossegada mortal de la tortuga de florida, el cant miraculós de la cardina, l'escalada amb vuit potes de l'aranya, les potes excavadores de les escolopendres, esquitx sònic del capgròs tòtil…

A més a més, cada un dels Pokémys viu en un hàbitat diferent, amb unes característiques concretes que ha facilitat l’evolució de les seves habilitats.

És a dir, al llarg de les setmanes ens endinsarem als següents medis:

 • Bosc mediterrani
 • Prats i matollars
 • Zones humides
 • Espai aeri
 • Entre d’altres

Aquesta és una proposta perquè els infants connectin amb els "monstres" i aprenguin amb ells, amb el que tenim a la natura. I que partint d'aquest base llavors puguem anar desenvolupant i aprofundint en el coneixement, adaptant-ho a l'edat i les necessitats dels infants per assegurar-nos que és una eina educativa i divertida a l'hora.

L'eix d'animació i les activitats estaran adaptades per les diferents edats. 

PREU
Acollida: 16,7€/setmana
Matí:

- Matí NO Empadronats/NO socis: 67,2€/setmana/infant
- Matí Empadronats/No socis AFA's: 53,9€/setmana/infant*
- Matí Empadronats/Socis AFA's: 48,9€/setmana/infant*
- Matí Empadronats/Socis AFA's/Família nombrosa o monoparental: 43,9€/setmana/infant*


Dinar: 19,3€/setmana/infant (amb carmanyola)
Tarda: 25€/setmana/infant

* Preu gràcies a la subvenció de l'Ajuntament i les AFA's Els Estanys i Jacint Verdaguer

Les famílies vulnerables usuàries de serveis socials municipals podran beneficiar-se d'una reducció social en funció del requisits. Aquests requisits caldrà consultar-los amb la persona de referència que tingui cada família, que és qui els informarà.  

LLOC
El casal es farà a l'Escola Jacint Verdaguer

Coses a tenir en compte pel que fa a les inscripcions:

 • PLACES LIMITADES
 • LES INSCRIPCIONS ES FORMALITZARAN UN COP OMPLERT EL FORMULARI I FET EL PAGAMENT.
 • ABANS DE COMENÇAR EL CASAL ES REBRÀ UN CORREU AMB TOTA LA INFORMACIÓ QUE CALDRÀ QUE TOTES LES FAMÍLIES TINGUIN EN COMPTE I COMPLEIXIN.
 • Es farà una reunió informativa. Pendent de decidir la data i el format, en la mesura del possible mirarem que sigui presencial.
 • Només es retornarà part de la inscripció si s'avisa de la baixa de l'infant amb un mínim de quinze dies d'antelació. En els casos que s'anul·li una setmana es retornarà el 50% de l'import si es compleix l'avís amb l'antelació mínima de 15 dies. I en el cas d'anul·lar la inscripció sencera es retornarà el 50% de l'import si s'avisa amb l'antelació mínima de 15 dies.
 • Les devolucions en cas d'anul·lació es faran un cop a principis del mes següent  juliol, principis d'agost i principis de setembre.
 • L'entitat es reserva el dret d'anul·lar alguna franja horària o setmana en el cas que no hi hagi el mínim d'infants necessaris per poder desenvolupar l'activitat.  S'informarà a les famílies el més aviat possible. La devolució en aquest cas es farà un cop s'hagi parlat amb les famílies dels infants afectats. 
 • En cas de voler fraccionar el pagament, no feu la inscripció i poseu-vos en contacte amb nosaltres. 
 • Es farà una reunió informativa. Pendent de decidir la data i el format.
 • Només es retornarà part de la inscripció si s'avisa de la baixa de l'infant amb un mínim de quinze dies d'antelació. En els casos que s'anul·li una setmana es retornarà el 50% de l'import si es compleix l'avís amb l'antelació mínima. I en el cas d'anul·lar la inscripció sencera es retornarà el 50% de l'import si s'avisa amb aquesta antelació.

Per més informació podeu escriure'ns a educacio@fundacioemys.org o al  722 57 02 98  (també ens podeu enviar un missatge per Whatsapp).

 INSCRIPCIONS TANCADES