Formacions i xerrades

Jornada tècnica: Beneficis de les basses i punts d’aigua

En aquesta jornada volem exposar la importància de les zones humides permanents o temporànies com a recurs en la producció agrícola. Es tracta d’uns espais que generalment posseeixen molta biodiversitat, proporcionant amplis serveis ecosistèmics, com per exemple, la depuració d’aigua, la pol·linització, el control de plagues, etc. a més de ser un reservori d’aigua en cas de necessitat.

Programa

10.00 h Registre d’assistents

10.05 h Presentació de la jornada
Sr. Santiago Poch. Ambientòleg amb màster en Biodiversitat i responsable de projectes de la Fundació Emys.

10.10 h Els serveis ecosistèmics de les zones humides des d’una perspectiva biològica i social
Sr. Santiago Poch. Fundació Emys.

10.40 h Beneficis de basses i punts d’aigua en la producció agrícola
Sra. Carla Cárdenas. Ambientòloga amb màster en Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural i tècnica de la Fundació Emys.

11.15 h Pausa

11.35 h Visita a la finca i avaluació de casos sobre el terreny
Sr. Santiago Poch. Fundació Emys.
Sra. Carla Cárdenas. Fundació Emys.

13.00 h Conclusions i cloenda
Sra. Carla Cárdenas. Fundació Emys.