Formacions i xerrades

Reptes i incoherències en la certificació ecològica

Sovint els actors que estan en el món de la producció agrària en ecològic es troben en moltes contradiccions i dubtes a l'hora de dur a terme la seva tasca.

Els dilemes són molts, com per exemple: el debat entre l'agricultura ecològica i l'agricultura d'alt valor natural; el de llaurar o deixar de llaurar; el d'encoixinats orgànics o inorgànics; l'ús d'elements pel control de plagues amb més o menys toxicitat, etc.  

L’objectiu d’aquesta jornada és posar tots aquests dubtes sobre la taula i debatre’ls. 

Programa

18.30 h Registre d’assistents i presentació de la jornada

Sr. Genís Rovira. Fundació Emys.

18.35 h Històric, aspectes legals, burocràcia i models actuals
Sr. Jordi Puig. Ambientòleg, productor ecològic i assessor de productors.

19.00 h Experiències de productors ecològics
Sr. Jordi Puig. L’Espigall, productors i assessors hortícoles.
Sr. Ernest Mas. Verdcamp fruits, productors hortifrutícoles.
Sra. Anna Serra. La Selvatana, granja i productors làctics.

19.30 h Debat obert: reflexions, reptes i propostes de millora pel sector ecològic
Sr. Jordi Puig. L’Espigall, productors i assessors hortícoles.
Sr. Ernest Mas. Verdcamp fruits, productors hortifrutícoles.
Sra. Anna Serra. La Selvatana, granja i productors làctics.

19.50 h Torn obert de preguntes

20.00 h Cloenda de la jornada
Sr. Genís Rovira. Fundació Emys.