Voluntariat

Jornada de Voluntariat Ambiental a Ecohorta

21 maig 2022 de 10:00:00 a 13:00:00

Can Ramilans (Can Ramilans, Unnamed Road, 17452, 17452, Girona)

Gratuït

Declaro sota la meva responsabilitat en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19:

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de cada activitat, compleixo/compliré els requisits de salut següents: