Voluntariat

Jornada de plantació a la Granja Slou

9 abril 2022 de 10:00:00 a 13:00:00

Carretera de l'Esparra, GIV 5514, km 3, 17421 Riudarenes, Girona

Activitat gratuïta

Declaro sota la meva responsabilitat en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19:

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de cada activitat, compleixo/compliré els requisits de salut següents: