Com diferenciar la Responsabilitat Social Corporativa de l'ecoblanqueig?

25/07/2023

La responsabilitat social corporativa (RSC), també coneguda com a responsabilitat social empresarial (RSE), és una estratègia que les empreses adopten per integrar aspectes socials, ambientals i ètics en les seves operacions i en les seves relacions.

En els últims anys, la RSC ha guanyat importància a Catalunya, com també a molts altres països, a mesura que la consciència sobre el desenvolupament sostenible, el respecte pel medi ambient, els drets humans i el compromís amb la comunitat ha anat augmentant.

Aquestes accions s’han vist en augment degut a la creixent consciència social però també de normatives i regulacions que exigeixen major transparència i responsabilitat a les empreses, així com interessos d’inversors en empreses que tenen pràctiques sostenibles i, per tant, fer accions de RSC també te un efecte en la millora de la reputació i augment de fidelitat dels clients de les empreses.

Per tant, fer RSC pot ser per una voluntat genuïna però també pot tenir relació amb la cerca de reconeixement i que tingui una fi comercial més enllà de l’objectiu de conservar la natura. Per tant, cada vegada ens és més difícil a les entitats ambientals distingir si quan una empresa ens contacta per fer accions de Responsabilitat Social Corporativa amb nosaltres ho fa per un interès genuí o simplement està complint per tal de poder posar el segell verd que està ajudant a la Fundació Emys en la seva tasca de conservar la natura. I és important diferenciar-ho, ja que si portem a terme accions amb empreses que no tenen un interès genuí no només estarem validant una empresa que pot ser no te pràctiques sostenibles reals, sinó que organitzar accions de RSC també ens suposa un desgast que ha de tenir un retorn en conservació real per a que tingui sentit.

Així doncs, com diferenciem les RSC de l’ecoblanqueig?

  1. Valorar si hi ha una intenció o compromís real: nosaltres oferim accions de RSC que estan estretament lligades a projectes que tenim en curs i, per tant, que ens ajudin a tirar-los endavant o a tenir finançament per fer-ho possible. Si una empresa vol una activitat a mida no busca realment fer una acció de RSC, sinó un teambuilding o un esdeveniment empresarial.

  2. Veure si hi ha voluntat de fer accions concretes i mesurables: veure si una empresa te intenció de fer accions específiques, tasques de camp, embrutar-se i fer accions directament relacionades amb la conservació, o només volen que els fem una xerrada i accions genèriques amb les que poder dir que han fet una acció sense concretar.

  3. Determinar si es fa una aportació econòmica suficient: per les entitats ambientals organitzar una RSC és molt més que l’acció en si, sinó que l’esforç organitzatiu i dedicar temps a l’empresa fa que no el tinguem per a fer altres tasques dels projectes, per tant s’ha de veure si l’empresa valora això i està disposada a donar un suport més enllà del preu de l’acció en si, per ajudar a l’entitat.

  4. Formar part de la part comunicativa: hi ha empreses que acaben construint el seu propi relat sobre l’acció RSC que han fet, però si realment hi ha un interès genuí en divulgar la importància de l’acció de conservació ens tindran en compte a l’hora de fer-ne difusió i ens demanaran quina és la millor manera d’explicar-ho per ajudar-nos també en la nostra tasca de sensibilització.

  5. Relacionar-se a llarg termini: les empreses solen fer accions efímeres amb les entitats, perquè així poden tractar temàtiques diverses. La Responsabilitat Social Corporativa real és comprometre’s amb uns objectiu, en aquest cas ambientals, i treballar per assolir-los. Les accions RSC més genuïnes tindran una durada més enllà d’una acció concreta, sinó que el compromís amb l’entitat serà a llarg termini.

Aquestes son algunes de les característiques que utilitzem nosaltres per veure si és RSC o ecoblanqueig, però segur que n’hi ha moltes d’altres. El més important de tot és que l’objectiu sigui sempre la conservació de la natura i que aquestes accions aportin un valor positiu a les entitats ambientals i ens permeti tirar endavant amb la conservació de la natura al nostre país.