El secret de Fundació Emys per la gestió de l'ús públic de rius i gorgs

09/08/2022

Molts i moltes de vosaltres potser us heu preguntat què estem fent exactament Fundació Emys als gorgs de la Província de Girona i quines són les claus de la gestió d'aquests espais tan vulnerables i que alguns es troben hiperfreqüentats.

Al 2021 vam publicar, impulsat per la Diputació de Girona, el "Model sistematitzat d'anàlisi i gestió d'ús públic. Gestió de la sobrefreqüentació en espais de bany de conques internes de les comarques gironines". Aquest model és una eina per analitzar de manera sistematitzada els espais de gorgs hiperfreqüentats i fer-ne propostes de gestió per minimitzar-ne els impactes negatius derivats de l'ús públic.

Aquest model té en compte diverses perspectives: ambiental, comunicativa, percepció social dels habitants propers i percepció dels visitants. D'aquesta manera, el Model proposa una metodologia de gestió d'aquests espais encarada a compatibilitzar la seva conservació amb poder-los gaudir i visitar, la convivència ciutadana i la bona experiència del visitant. Però no ens vam aturar aquí.

Un cop fet aquest Model l'hem implementat, també amb la Diputació de Girona, en 11 espais naturals diferents, amb un total de 14 municipis, traduint-se en 11 plans d'usos que estan en vies d'implementació. La implementació d'aquests plans d'usos posarà la idiosincràsia del Model al centre de la gestió d’espais de gorgs que comparteixen pressions similars.

Per tenir en compte el seu context i veure quines son les variacions de comportament segons les accions de gestió que es van implementant, aquest estiu, impulsat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i la Diputació de Girona, s'ha iniciat un dispositiu pilot de vigilants ambientals en aquests espais. Aquest dispositiu vol, d'una banda, posar personal sobre terreny que doni informació de qualitat als visitants dels espais naturals i, de l'altra, fer una recollida de dades exhaustiva.

Les dades que es recolliran tenen a veure amb les pressions que pateixen aquests espais, categoritzades al Model, per determinar si les accions de gestió proposades s'ajusten al context de la temporada actual, poder fer propostes de millora a les anteriors, o adaptar-se a noves situacions i pressions que es detectin a terreny. D'aquesta manera, aquests plans d'usos estaran basats en dades i amb una proposta de gestió unificada que segueix un mateix criteri a tots els espais.

Quin és el nostre secret, doncs? La gestió activa basada en dades recollides que l'aterra molt més a la realitat de l'espai i les seves possibilitats, sempre amb l'objectiu mencionat: compatibilitzar la conservació de la natura amb l'ús públic, la convivència ciutadana i la bona experiència del visitant. En propers articles explicarem més en detall el model i com es va avançant en la conservació d’espais de gorgs hiperfreqüentats.