Claus per la identificació de larves d'amfibis

01/06/2022

Quan parlem d’amfibis, el primer que ens ve al cap és la imatge d’una granota, però hi ha altres tipus d’amfibis, com les salamandres, tritons o gripaus.

Tots ells es poden observar de diverses formes, ja que es desenvolupen seguint un procés que s’anomena metamorfosi, en el qual l’ou passa a cap-gros, i aquest es transforma en un adult.

Avui us volem donar unes pinzellades perquè sigueu capaços d’identificar fàcilment i, sense necessitat de manipulació, les diferents espècies d’amfibis a través dels seus capgrossos, que en aquesta època de l’any comencen a aparèixer a molts bassals i espais amb aigua dolça.

D’entrada hem de mirar:

 • Si disposa de brànquies externes situades a cada banda de les parts posteriors del cap i
  una forma del cos allargada → es tracta d’un amfibi urodel (amb cua), salamandres i tritons.

 • Si NO disposa de brànquies externes situades a cada banda de les parts posteriors del cap i una forma del cos allargada → es tracta d’un amfibi anur (sense cua), granotes i gripaus.


Un cop haguem identificat que es tracta d'un amfibis anurs (granotes i gripaus) cal mirar els següents detalls: 

 • Té ulls laterals?:

  ○ El cos de coloració és verd brillant?→ Es tracta d'una reineta
  ○El cos és marronós i de tamany gran (fins a 130 mm!)?→ Es tracta d'un gripau d’esperons

 • Té ulls més centrats?:

  ○ La cua és de coloració llisa, cos molt fosc i petit, i es troba en zones poc fondes?→ Es tracta d'un gripau corredor
  ○ La cua és de coloració llisa, cos amb brillantors brunes, i en zones fondes.→ Es tracta d'un gripau comú
  ○  La cua té taquetes clares en un cos més aviat fosc, però amb aparença llisa i es troba a l'alta muntanya → Es tracta d'una granota roja
  ○  La cua és segueix un patró reticular irregular, tot el cos de color més clar, amb una marca circular molt evident al ventre?→ Es tracta d'una granoteta de punts
  ○    La cua segueix un patró reticular regular, tot el cos de color més clar, amb una marca circular molt poc marcada al ventre?→ Es tracta d'una granota pintada
  ○     La cua té la punta arrodonida i amb taques fosques que s’ajunten entre elles? → Es tracta d'un tòtil
  ○  La cua acaba en punta i amb taques fosques que s’ajunten entre elles formant un disseny de xarxa? → granota verda

Un cop haguem identificat que es tracta d'un amfibis urodels (granotes i gripaus) cal mirar els següents detalls: 

 • Té punts clars a la part on s’uneixen les extremitats amb el cos?→ Es tracta d'una salamandra

 • No té punts clars a la part on s’uneixen les extremitats amb el cos?→ Es tracta d'un tritó

  ○ Té els dits llargs i fins i taques rodones i negres a la cua?→ Es tracta d'un tritó verd
  ○ Té els dits llargs i fins i sense taques rodones i negres a la cua?→ Es tracta d'un tritó palmat
  ○ Té els dits gruixuts, el cap més llarg que ample i es troba al Pirineu, en punts del Prepirineu i esporàdicament al Montsec i les Guilleries?→ Es tracta d'un tritó pirinenc
  ○ Té els dits gruixuts, el cap més llarg que ample i només es troba en el Massís del Montseny? → Es trata d'un tritó del Montseny
  ○Té els dits gruixuts i el cap llarg i ample, i a més l’heu trobat per les terres de l’Ebre?→ Es tracta d'un ofegabous

 

A continuació us adjuntem la clau dicotòmica per si us és més fàcil: