El pla de gestió per a la conservació de l’Estany de Sils ja és una realitat

19/12/2019

El nou pla preveu fer compatible la conservació de l’espai i la seva biodiversitat, l’ús públic i la protecció davant el risc d’inundacions.

 

Fa un any la Fundació Emys, la Fundació Catalunya – La Pedrera, l’Ajuntament de Sils i l’Agència Catalana de l’Aigua vam signar un acord per treballar en l’objectiu de millorar la gestió i la situació de l’Estany de Sils. Durant aquest temps hem estat elaborant un pla de gestió que ha permès detectar les principals problemàtiques que afecten l’espai. Ara, el pla de gestió per al període 2019-2022 ja està finalitzat i es posarà en pràctica.

L’objectiu primordial d’aquest pla de gestió és la conservació a curt, mig i llarg termini dels hàbitats aquàtics (llacuna permanent, basses permanents o temporals i cursos fluvials), prats de dall i herbassars, rouredes i alzinars, boscos de ribera, i els principals grups faunístics de l’estany.

El pla fixa els objectius que la llacuna permanent mantingui una superfície humida mínima d’1 hectàrea i fondàries superiors al metre (de mitjana), a més de millorar la qualitat de l’aigua en els propers anys. Pel que fa al seu entorn, el pla preveu que per al 2022 es disposi de les diferents tipologies d’hàbitats pratenses i herbassars, i que es preservin les rouredes i alzinars, sense espècies invasores, entre d’altres.

D’altra banda, un dels objectius per a l’horitzó del 2027 és que el 25% del terreny contemplat en el conveni disposi de bosc de ribera. El pla també preveu accions concretes per a la conservació de les poblacions de la tortuga d’estany així com d’altres espècies d’amfibis, d’ocells i per a l’espinós.

Fa uns mesos ja vam fer les primeres accions d’urgència degut a la dessecació completa que va patir la llacuna de l’Estany durant una bona part de la temporada estival. Es van realitzar les obres de recuperació de la superfície de làmina d’aigua, retirant l’excés de sediments, i control de la població de canyís. Ara, aquest nou pla de gestió, permetrà a les entitats gestores de l’Estany de Sils despleguem accions i mesures que garanteixin la conservació de la biodiversitat de l’Estany de manera compatible amb l’ús públic, i la protecció davant de fenòmens meteorològics extrems com les sequeres i les inundacions.

L’estany de Sils és un espai d’elevat interès natural inclòs a la Xarxa Natura 2000, que es pretén gestionar amb la participació ciutadana. La biodiversitat associada a aquest espai i els seus hàbitats en particular, depenen directament d’una gestió activa i ordenada per al seu manteniment. Esperem que amb el present pla es millori l’estat ecològic de l’espai i es garanteixi una gestió continuada a llarg termini.

  • Estany Sils