Les col·laboracions, una de les bases de la Fundació Emys

27/09/2017
Marc Vilahur Chairaviglio

En aquest primer post des de la direcció de la Fundació Emys volem fer èmfasi en les col·laboracions que com a entitats ens fan arribar on no podríem per nosaltres mateixos.

 

Les col·laboracions amb la resta d’entitats del territori són essencials per nosaltres per molts motius: ens permeten connectar amb la resta de teixit social del territori, ens permetren difondre el nostre missatge, permet que saba nova entri amb nous projectes i sumi noves experteses a la nostra realitat.
 
Fundació Astres és l’entitat que ens aporta l’expertesa a nivell social, una entitat amb presència al territori i amb una trajectòria reconeguda que ajuda a que els nostres projectes siguin sostenibles no només a nivell ambiental sinó també a nivell social.
 
Confraria de la Ratafia: La confraria de la ratafia treballa amb nosaltres impulsant la riquesa biològica que suposa aquest licor, amb la seva col·laboració veiem com la natura també és sovint una qüestió cultural i gastronòmica i ajudem a que la ciutadania la pugui conèxier des de diferents perspectives.
 
L’AEIG Roca Guillera ens ajuda a que el voluntariat ambiental s’estengui entre els infants i joves, generant consciència continua en la societat.
 
També és important remarcar la col·laboració que tenim amb les diferents entitats locals del municipi i amb l’ajuntament, amb ells aconseguim un arrelament territorial, que ens engresca a seguir treballant dia a dia.
 
Gràcies a totes aquestes col·laboracions portem la conservació de la natura molt més enllà del que ens havíem imaginat i per això només podem dir que gràcies a tots aquells qui col·laboreu amb nosaltres.
  • Col·laboracions