10 informacions ambientals que la premsa no es pot perdre

17/05/2022

Arriba la calor i comencen les notícies sobre gorgs que has de visitar. Aquests espais, tan meravellosos com fràgils, son zones de gran valor que hem de preservar sigui com sigui.

Arriba la calor i comencen les notícies sobre gorgs que has de visitar. Aquests espais, tan meravellosos com fràgils, son zones de gran valor que hem de preservar sigui com sigui. Fa temps que a la Fundació Emys ens dediquem a ordenar l’ús públic d’aquests Espais Naturals, ja que molts tenen problemes de sobrefreqüentació. Les zones humides estan en regressió a nivell mundial i la sobrefreqüentació és una de les pressions que reben aquests espais que va
en augment.

Per posar un exemple, un dels últims articles en aquest sentit ha sortit a RAC 1, que va publicar una notícia la setmana passada anomenada “12 gorgs de Catalunya que no et pots perdre”. Notícies com aquesta, i malauradament tantes d’altres, remen en direcció contrària a la feina que estem fent des del sector ambiental. No estem en contra que s’ofereixi informació, però pensem que cal formació periodística específica per no augmentar la pressió que ja pateixen aquests espais, i donar la informació necessària per a que les persones que visiten aquests espais ajudi a conservar-los.

Per mirar d’oferir informació sobre com creiem que hauríem de tractar aquest tipus de notícies, aquí us deixem amb les 10 informacions ambientals que la premsa no es pot perdre:

1. EL CLICKBAIT NO AJUDA A LA CONSERVACIÓ

Hem de ser molt responsables quan fem notícies que poden provocar aglomeració en espais fràgils. Evidentment, és una notícia que genera molt de trànsit, però no per això n'hauriem d'aprofitar, perquè el benefici que obtenen els mitjans és un perjudici per a la natura.

2. L’EXAGERACIÓ ACTUA DE RECLAM

Fer notícies d'aquests espais amb fotografies idíl·liques on no hi ha ningú pot ser enganyós. També cal ensenyar la realitat d'aquests espais, molts d'ells degradats per la massificació i massificats durant la primavera i l'estiu, sobretot els caps de setmana.

3. LA PRIMAVERA ÉS DELICADA

És quan els ocells nidifiquen i necessiten un ambient tranquil per poder-ho fer; també fins al maig és l'època dels ous d'amfibis, que tenen lloc a l'aigua i també són molt i molt fràgils. És el moment de màxim interès però també de màxima fragilitat, i s'ha de tenir en compte a l'hora d'escollir el moment per denunciar.

4. "PISCINES NATURALS"?

En alguns articles, els gorgots s'anomenen així, però en cap cas ho són. No hi ha socorristes, millor no posar-se protector solar perquè contaminem l'aigua i afectem negativament a les espècies que hi viuen. Els conceptes s'han d'utilitzar amb molta cura per poder emmarcar aquests espais en la seva realitat.

5. NO FOMENTAR LA VISITA BUIDA

Moltes d’aquestes notícies no tenen cap mena de contingut ambiental. Si fem notícies animant a visitar espais naturals caldria oferir informació de qualitat de la seva fragilitat i valors naturals, així com de bones pràctiques en la seva visita. Només animar a que la gent els visiti no ajuda a la seva conservació.

6. NO AFEGIR PRESSIÓ

Afegir en aquests articles els espais que ja estan molt sobrecarregats els afegeix tensió. Amb aquest tipus de notícies, i portant més gent de la que ja hi ha, dificultem la capacitat d’acollida i posem en perill mantenir una capacitat de càrrega que no es contraposi a la seva conservació, encara que estigui regulats.

7. TENIR EN COMPTE EL CONTEXT

Alguns d’aquests articles poden no tenir en compte les regulacions existents o, fins i tot, fan promoció d’espais més amagats que no tenen regulació i encara no es troben sobrefreqüentats. S’hauria de tenir en compte el context específic de cada un d’aquests espais per a fer els llistats.

8. PARLAR AMB ELS AFECTATS

Segurament si féssim una ronda de trucades als alcaldes o alcaldesses dels espais que apareixen en aquestes notícies veuríem que no hi volen aparèixer. No només hem de tenir cura de la natura sinó de les persones que viuen en aquests indrets, ja que això els pot afectar a la seva qualitat de vida.

9. ESPAIS NATURALS PROTEGITS

Molts dels gorgs i gorgues que apareixen en aquest tipus de notícia estan emparats sota figures de protecció. No especificar-ho és perillós, cal afegir aquesta informació per a que el visitant ho tingui en compte a l’hora de preparar la seva visita, i augmenti les seves precaucions a l’hora de tenir unes actituds concretes que poden posar en perill l’espai.

10. “NO ET POTS PERDRE”

Hem de visitar la natura amb molta cura, i els espais d’especial valor de manera molt dosificada: hem de ser conscients del que implica la nostra visita. Cal conèixer les millors èpoques de visita i intentar no formar part de la sobrefreqüentació, i per contribuir a que això passi, haurem de donar la informació adequada per a ser part de la solució i no del problema.