Article 30 anys de seguiments

20/05/2020

Acabem de publicar un nou article a la revista Herpetological Conservation and Biology en el que analitzem l’estat de les poblacions d’Emys orbicularis de la Plana de la Selva després de 30 anys de seguiments.

 

En aquest temps s’han seguit dues poblacions, una a Riudarenes (estudiada des de 1987) i una altra a Caldes de Malavella (des de 2008). Les dades de captura-recaptura han permès determinar la mida i estructura poblacionals, la supervivència i els moviments de dispersió. Els resultats mostren un sex ratio favorable per a les femelles a la població de Riudarenes (mascles / mascles + femelles = 0,25), on s’ha mantingut estable durant 21 anys, i en canvi favorable per als mascles a Caldes (mascles / mascles + femelles = 0,57).
 
També s’ha estimat la mida d’ambdues poblacions, que a Riudarenes es manté estable a l’entorn d’uns 150 individus, i a Caldes consta d’uns 237 efectius. L’estudi no mostra cap diferencia significativa en la probabilitat de supervivència comparant els dos sexes. La supervivència mediana es situa als 8 anys, amb un màxim de 31 anys en femelles (la durada de l’estudi) i 28 en mascles. Els espècimens capturats mostren una important fidelitat a l’indret de captura, i només un 19% de les femelles, i un 30% dels mascles va realitzar desplaçaments a altres punts d’aigua entre recaptures successives.

 

Podeu consultar l’article amb la següent referència: Escoriza et al. (2020) Demographics and Survivorship in the European Pond Turtle (Emys orbicularis): a 31-Year Study. Herpetological Conservation and Biology 15(1):41–48.

  • 30 anys seguiments