Com preservem una espècie amenaçada?

14/12/2022

Hem desenvolupat el Pla de Conservació de la Tortuga d’estany a la conca de la Tordera, un document que pretén definir els objectius i línies de treball per la preservació de l’espècie al nostre territori.

A la nostra pàgina web, podeu consultar la gran diversitat de projectes que duem a terme des de l’entitat. Si entreu a l’apartat de conservació, podreu veure actuacions com creació de basses, plantació de vegetació o la retirada d’espècies exòtiques, però... com es fa per conservar una espècie amenaçada? Aquestes actuacions tenen una fita clara? O es treballa només el dia a dia?

A Catalunya, per planificar la conservació de les espècies amb risc d’extinció, ens regim pel Catàleg de Fauna Amenaçada, que va ser aprovat ara fa dos anys. Quan una espècie està catalogada com En Perill, li pertoca un Pla de Recuperació, i quan està inclosa com a Vulnerable un Pla de Conservació. Aquests dos documents defineixen les fites per reduir el risc d’extinció de l’espècie. Per fer-ho, recullen transversalment aspectes sobre la seva biologia, situació, amenaces, i a partir d’aquests elements defineixen unes actuacions a desenvolupar, el seu cost, una calendarització i priorització.

Com vam comentar en una publicació anterior, ara com ara molt poques espècies tenen un pla de recuperació aprovat al nostre territori. De totes aquestes, no hi ha cap que sigui d’un rèptil o un amfibi (la del tritó del Montseny està en desenvolupament), tot i que la situació crítica de moltes espècies bé ho mereixeria. Ara, la tortuga d’estany és la primera que disposa, com a mínim, d’un primer document rector les mesures necessàries per a la seva recuperació, tot i que només centrada en la conca de la Tordera.

La nostra fita amb aquest treball era ordenar i definir de quina manera havíem de treballar per protegir a la tortuga al nostre àmbit. Ara, disposem d’una memòria detallada que ens ajudarà a dirigir les actuacions que desenvolupem, i a centrar els esforços allà on són més necessaris.


Tanmateix, també ens plantejàvem un objectiu més enllà. Amb la redacció del pla volíem motivar el desenvolupament del Pla de Recuperació de l’espècie a Catalunya, que és el que pertocaria pel seu risc d’extinció. Esperem que durant els anys vinents puguem coordinar esforços amb les persones que treballen amb l’espècie al Ter, a l’Ebre o a Salou, definint conjuntament com convertir, de nou, a la tortuga d’estany en una espècie abundant, recuperant els seus hàbitats i atorgant-li la importància que mereix.

Aquest projecte és possible gràcies al suport de: