Els prats de dall com índex de biodiversitat

18/05/2021

L’activitat agrícola i ramadera ha configurat el paisatge actual que tenim a Catalunya, un mosaic de conreus, prats i pastures que trenquen l’homogeneïtat del bosc.

La continuada influència antròpica en espais associats a la presència d’aigua ha donat lloc als prats de dall; prats humits seminaturals amb vegetació  herbàcia que  es veu  afavorida per aquests tipus d’ambients creats per l’activitat humana i que tenen un elevat interès agrícola i ecològic com a refugi de nombroses espècies de flora d’ambients humits més característiques d’Europa Central.

Permeten aprofitar terrenys poc adequats per a l’agricultura, ja que solen trobar-se vora cursos fluvials o antigues zones palustres dessecades mitjançant canals de drenatge però que encara s’inunden durant diversos mesos entre la tardor i primavera, fet que permet que el sòl hi conservi una elevada humitat durant la resta de l’any. 

Aquests prats es dallen un mínim de 1 cop per any, a finals d’estiu, quan l’herba ja ha acabat el seu cicle deproducció de llavors. En alguns casos es fa una segona dallada a la tardor abans de que arribi  el fred. Això vol dir les plantes que s’hi desenvolupen tenen poc temps per dur a terme tot el seu cicle.  Els prats de dalls predominen a l’estatge montà i subalpí i són escassos a terra baixa catalana on constitueixen una de les comunitats vegetals més diverses de la regió mediterrània.  Per la seva riquesa i la seva regressió continuada com a conseqüència de la pèrdua d’hàbitat, els prats de dall de terra baixa, juntament amb els de muntanya mitjana, estan descrits com a Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC).

Fundació Emys va començar el 2020 un projecte amb l’objectiu de recuperar un prat de dall en una finca de la Zona De l’Estany de Sils mitjançant un acord de custòdia amb els propietaris. El prat, de 1 hectàrea, estava completament cobert per balcalló i  restava inundat entre dos i sis mesos l’any.  La recuperació del rec de drenatge ha permès reduir considerablement el període d’inundació, fet que dificulta el creixement del balcalló al mateix temps que afavoreix l’establiment d’una comunitat vegetal més rica.

Aquesta actuació juntament amb dallada del prat a finals de setembre ha fet que aquesta primavera hàgim tingut una explosió de vegetació herbàcia i hem pogut constatar l’augment en abundància i riquesa d’algunes espècies entre elles algunes orquídies com són:  Ana camptis laxiflora, actualment en regressió com a conseqüència de la pèrdua d’hàbitat. Altra flora que hem detectat ha estat la llengua de serp (Ophiaglossum vulgatum), Cua de gos de prat (Alopecurus pratensis), ordi de prat (Hordeum secalinum), trèvol de prat (Trifolium pratense), Lli de prat (Linum biene), Centàurea (Centaurea jacea), Trèvol marítim (Trifolium squamosum) i flor de cucut (Lhycnis flos-cuculi).

Els seguiments de flora i pol·linitzadors varen començar la primavera passada, i mirant els resultats d’aquesta primavera, sembla que la recuperació de l’espai està sent un èxit i el seu manteniment permetrà recuperar un tipus de prat molt escàs a terra baixa. Ara és l’època de màxima floració i de gran importància per la reproducció de les plates, és per això que serà important no tocar-les ni arrencar-les.

  • ELS PRATS DE DALL COM A ÍNDEX DE BIODIVERSITAT