Els productes que trobem al mercat etiquetats com a ecològics, ho són realment?

08/08/2023

En els darrers anys, s’ha produït un creixent interès pels aliments ecològics a causa dels seus beneficis per a la salut i el medi ambient.

Tot i això, en paral·lel a aquest augment en la demanda, ha sorgit un fenomen preocupant: l’aparició dels aliments “pseudo- ecològics”. Aquests productes es presenten com a opcions més saludables i sostenibles, però en realitat, estan lluny de complir amb els estàndards ecològics i ètics que se n'esperen.
 
Què són els aliments “pseudo-ecològics”? Són aquells aliments que es comercialitzen com a productes ecològics o “orgànics”, però que no compleixen amb els requisits establerts (Reglament (UE) 2018/848) per obtenir aquesta certificació. Aquests aliments es beneficien de la creixent demanda de productes més saludables i respectuosos amb el medi ambient, aprofitant la confusió dels consumidors i condumidores, i les llacunes en les regulacions que regeixen la producció i l'etiquetatge d'aliments ecològics fora de la UE, sobretot procedents de països com la Xina o Turquia.
 
Senyals d'alerta: Hi ha diverses senyals que poden ajudar a identificar als aliments “pseudo-ecològics”:

  1. Etiquetatge enganyós: Els productes “pseudo-ecològics” sovint empren termes ambigus o ganduls a les seves etiquetes, com ara "natural" o "eco-friendly", sense comptar amb una certificació reconeguda que recolzi aquestes afirmacions. És important també, tenir en compte que la presència d'un segell ecològic no sempre garanteix l'autenticitat del producte, ja que també pot ser falsificat. Sobretot, quan el producte provingui de fora de la UE i es compleixin un o ambdós dels punts exposats a continuació.

  2. Preu sospitosament baix: Els aliments ecològics solen tenir un cost més elevat que la resta al mercat, a causa dels processos de producció i certificació pels quals han de passar. Si un producte s'ofereix a un preu notablement inferior en comparació d'altres opcions ecològiques, és probable que sigui un aliment “pseudo-ecològic”.

  3. Manca de transparència a la cadena de subministrament: Els aliments ecològics certificats estan subjectes a un seguiment rigorós de la seva producció, des del cultiu fins a l'envasat. Els productors i distribuïdors d'aliments “pseudo-ecològics” solen ser evasius en proporcionar informació sobre les pràctiques de producció i proveïdors. La traçabilitat és fonamental per assegurar l’autenticitat dels aliments ecològics.

Per tant, és molt important no deixar-nos enganyar per informacions ambigües o gandules a les etiquetes dels productes o a les ofertes dels punts de venda, i fixar-nos bé abans d’afegir un aliment a la cistella de la compra.

A través de la compra de productes ecològics i de proximitat és com realment garantim la protecció del medi ambient, fomentem un comerç just per als productors locals, tot garantint aliments saludables, frescs i de temporada. Així és que quan parlem de productes ecològics, sempre parlem de productes de proximitat com els que podeu trobar a El Rebost de Can Moragues on els productes agroecològics venen directament de productores i productors en custòdia, i on podreu trobar també les melmelades i salses Can Moragues de la Fundació Emys.