Fins a on arriba el Km0?

11/01/2023

Moltes vegades hem sentit a parlar dels conceptes "proximitat" i "km0" però vertaderament a què ens referim quan parlem d'aquests?

Què entenem per venda de proximitat?

És la venda de productes agroalimentaris (procedents de la terra, de la ramaderia o bé com a resultat d’un procés d’elaboració o transformació) per part dels productors agraris, directament o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària. Així doncs, la venda de proximitat, descriu un intercanvi comercial tradicional entre els productors i/o elaboradors i el consumidor, de forma directa, sense o amb un únic intermediari.

La Generalitat ha regulat l’acreditació per tal de millorar la informació dirigida als consumidors amb el Decret 24/2013, de 8 de gener, de manera que els productes de proximitat s’identifiquen amb un logotip, que és el de “Venda de Proximitat”. Com ja sabeu, la Fundació Emys comercialitza les melmelades i salses ecològiques sota la marca “Can Moragues”, i a l’etiqueta dels nostres productes apareix el logotip de “Venda de proximitat circuit curt”, que vol dir que dins de la modalitat de Venda de Proximitat, entre el productor i el consumidor final hi trobem com a màxim un intermediari. Tanmateix, en el Rebost de Can Moragues de la nostra entitat, venem directament de les productores aliments frescos (fruites, verdures, llegums, ous, carn,..) que també podeu degustar en la nostra carta i menú.

Quins beneficis aporta la compra de productes de proximitat?

  • Aliments frescs i de temporada: Al no requerir d’importació procedent d’altres països són aliments que conserven els seus nutrients al màxim, ja que no ha sigut necessari el seu transport realitzant llargs trajectes ni conservar-los durant llargs períodes de temps en cambres de fred.

  • Preus competitius: Encara que a priori pugui semblar al contrari, la venda de proximitat afavoreix el preu final del producte, ja que han estat necessàries menys hores de transport i això redueix la despesa logística per arribar fins al punt de venda.

  • Protecció del medi ambient: L’exportació de productes alimentaris a altres països genera una gran despesa d’energia de combustibles fòssils, especialment de petroli, per tal de traslladar-los en avions, vaixells de mercaderies i camions fins al seu destí. Però també implica una gran despesa energètica si tenim en compte que molts cops és necessària la seva conservació en cambres de fred. I no ens oblidem de que per al seu trasllat a llargues distàncies i en les millors condicions, és fonamental la utilització d’envasos plàstics per als productes, i això implica utilitzar grans quantitats de plàstic per fabricar aquests envasos que després triguen anys en degradar-se, malmetent així el medi ambient. Per tant, és bo que ens adonem de la importància de recuperar la sobirania alimentària i els nostres propis mercats locals.

  • Conservació d’espècies autòctones: La producció intensiva mitjançant l’agricultura de monocultius rebaixa la biodiversitat en els ecosistemes, cosa que afecta a les espècies, també la introducció de fauna forana, modificacions genètiques o fertilitzants. És bo apostar per les petites plantacions i l’agricultura ecològica.

  • Feina local: El consum de proximitat també beneficia als productors locals i als mateixos comerços, que podran oferir més i millors llocs de feina, afavorint així l’economia local del territori.

  • Normatives locals: El consum de productes de proximitat garanteix que aquests compleixen amb les normatives vigents, tant en la seva producció com en la seva distribució i venda.

En definitiva, el consum de proximitat és respectuós amb el medi ambient, és econòmic i de qualitat, disminueix la denominada “petjada de carboni” i respecta la continuïtat de la biodiversitat dels nostres ecosistemes.


*La venda de proximitat està regulada i permet identificar aels pagesos catalans que venen ells mateixos els seus productes al públic, segons el Decret 24/2013.