FUNDACIÓ EMYS

La Fundació Emys és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la conservació de la natura, en especial de les zones humides i de la tortuga d’estany (Emys orbicularis), mitjançant diverses eines: recerca, gestió, conservació, educació i conscienciació.
L’entitat treballa per ajudar als actors locals a fer una gestió sostenible del territori mitjançant la seva custòdia, promovent l’agroecologia, la gestió forestal sostenible, l’educació ambiental i l’ecoturisme.

 

Àrees de treball

Treballem de manera interdisciplinària entre les àrees de treball que vertebren la tasca de la Fundació. La sinergia entre les quatre àrees de la Fundació ens permet encarar la conservació de la natura integrant les perspectives de cada àmbit.