FUNDACIÓ EMYS

SOBRE LA FUNDACIÓ EMYS

Fundació Emys som una entitat sense ànim de lucre dedicada a la conservació de la natura, en especial de les zones humides i la tortuga d’estany (Emys orbicularis).

Treballem des d’una visió integradora, on el repte és involucrar els propietaris, gestors i usuaris del territori en la conservació dels valors del patrimoni natural, la seva gestió sostenible i la seva conservació a llarg termini. Tot això ho fem mitjançant el voluntariat, la custòdia del territori, la recerca, la conservació,  l’educació ambiental i la comunicació.

Es treballa de manera holística en zones humides, espais oberts, agrícoles i forestals per tal de conservar la natura i afavorir una gestió que millori la biodiversitat. A través de la recerca es fan seguiments poblacionals de les espècies d’interès per a determinar-ne l’estat de conservació i l’estat del seu hàbitat, aquests coneixements els apliquem en la gestió dels espais naturals on, juntament amb propietaris i gestors de finques, impulsem una gestió en favor de la biodiversitat.

Finalment, fomentem que aquesta tasca i coneixement siguin adoptats per la societat, això ho fem a través de l’educació i la comunicació ambiental, on es consciencia a la ciutadania de la importància dels valors naturals i de la responsabilitat individual que tenim en la conservació de la natura.

 

ÀREES DE TREBALL

Treballem de manera interdisciplinària entre les àrees de treball que vertebren la tasca de la Fundació. La sinergia entre les cinc àrees de la Fundació ens permet encarar la conservació de la natura integrant les perspectives de cada àmbit.