COMUNICACIÓ I ÚS PÚBLIC

ÀREA DE COMUNICACIÓ AMBIENTAL I ÚS PÚBLIC D'ESPAIS NATURALS

Fundació Emys treballem constantment per comunicar tot allò que fem però sobretot el perquè ho fem. La comunicació ambiental és una eina clau per a socialitzar la importància de la conservació de la natura, més enllà dels beneficis que ens aporta la natura com a espècie humana, i buscant conscienciar i sensibilitzar sobre la importància de trobar l'equilibri entre gaudir-ne i conservar-la. No només de manera unidireccional, sinó buscant interactuar sempre amb els públics convertint-los en prescriptors i en altaveu de la tasca que fem com a entitat i de les accions de conservació que fem dia rere dia.

No només ens centrem en projectes de comunicació i disseminació, sinó que també treballem en l'anàlisi i gestió de l'ús públic dels Espais Naturals. Aquests llocs on les persones interaccionem amb la natura son una oportunitat per a conscienciar al públic i visitants dels seus valors naturals i del perquè cal conservar-los. A més, en aquest nou paradigma de la societat de la informació, Fundació Emys treballem per a minimitzar la sobrefreqüentació d'alguns espais que pateixen pressions que poden afectar a la seva conservació a llarg termini.Comunicació Estratègica

 

La comunicació estratègica és la peça clau de tot projecte i entitat per a planificar a llarg termini els objectius que es volen assolir per a transmetre la tasca i conscienciar als públics. Des de Fundació Emys planifiquem la comunicació de manera estratègica, amb accions concretes per assolir els objectius proposats i els públics als que ens dirigim. No només la nostra pròpia, sinó que des de Fundació Emys també assessorem altres projectes dedicats a la conservació de la natura en la seva comunicació estratègica.

Amfibi
Participació ciutadana

Participació ciutadana

 

La participació ciutadana és clau per a tots els projectes de Comunicació, ja que la complicitat comunitària és imprescindible per a tirar endavant projectes de conservació de la natura i per a convertir a les persones que en participen en coll·laboradores i prescriptores dels projectes. Buscar l'equilibri entre la natura i l'ús que en fem els humans passa per entendre què necessiten les persones de l'entorn immediat d'espais naturals i alhora d'espais de complicitat per poder socialitzar les mesures necessàries per poder conservar la natura. 

Plans de gestió de l'ús públic

 

El pla de gestió d’ús públic d'un espai natural regula les activitats que hi tenen lloc. Es basa en el coneixement previ que es té de l’espai natural i en l’anàlisis del seu estat actual. A partir d'aquí, es defineixen quines infraestructures, materials i estratègies calen per ordenar la freqüentació i la seguretat de les persones, ordenar els usos de l’espai, acollir els visitants, explicar els valors patrimonials naturals i culturals o senyalitzar els itineraris, entre d'altres. La creació d'un pla d'usos contempla la participació ciutadana, clau pel consens de les actuacions. 

Plans de gestió de l'ús públic
Animals de la séquia major de Sils

Interpretació d'espais naturals

 

La senyalització i interpretació dels espais naturals permet al visitant conèixer els seus valors naturals i entendre quines son les espècies que hi habiten. A través de diverses eines des de Fundació Emys fomentem el coneixement de l'entorn per tal de sensibilitzar al visitant de quines son les bones pràctiques a dur a terme en una visita a un espai natural per a compatibilitzar el seu ús públic i la conservació de les especies de fauna i flora que en formen part. 

Anàlisi i gestió de la sobrefreqüentació

 

Actualment la biodiversitat que habita els espais naturals es troba amenaçada ja que alguns d'aquests espais pateixen de sobrefreqüentació i reben moltes pressions que se'n deriven. Aquesta massificació té un impacte important a nivell ambiental però també a nivell social. Per això, des de la Fundació Emys treballem en l'anàlisi i la planificació d'aquests espais per a determinar quines son les accions que poden ajudar a reduir aquestes pressions i a pal·liar la sobrefreqüentació.

Gorg

PROJECTES