COMUNICACIÓ I ÚS PÚBLIC

ÀREA DE COMUNICACIÓ AMBIENTAL I ÚS PÚBLIC D'ESPAIS NATURALS

Fundació Emys treballem constantment per comunicar tot allò que fem però sobretot el perquè ho fem. La comunicació ambiental és una eina clau per a socialitzar la importància de la conservació de la natura, més enllà dels beneficis que ens aporta la natura com a espècie humana, i buscant conscienciar i sensibilitzar sobre la importància de trobar l'equilibri entre gaudir-ne i conservar-la. No només de manera unidireccional, sinó buscant interactuar sempre amb els públics convertint-los en prescriptors i en altaveu de la tasca que fem com a entitat i de les accions de conservació que fem dia rere dia.

No només ens centrem en projectes de comunicació i disseminació, sinó que també treballem en l'anàlisi i gestió de l'ús públic dels Espais Naturals. Aquests llocs on les persones interaccionem amb la natura son una oportunitat per a conscienciar al públic i visitants dels seus valors naturals i del perquè cal conservar-los. A més, en aquest nou paradigme de la societat de la informació, Fundació Emys treballem per a minimitzar la sobrefreqüentació d'alguns espais que pateixen pressions que poden afectar a la seva conservació a llarg termini.Comunicació Estratègica

La comunicació estratègica és la peça clau de tot projecte i entitat per a planificar a llarg termini els objectius que es volen assolir per a transmetre la tasca i conscienciar als públics. Des de Fundació Emys planifiquem la comunicació de manera estratègica, amb accions concretes per assolir els objectius proposats i els públics als que ens dirigim. No només la nostra pròpia, sinó que des de Fundació Emys també assessorem altres projectes dedicats a la conservació de la natura en la seva comunicació estratègica.

 

Participació ciutadana

La participació ciutadana és clau per a tots els projectes de Comunicació, ja que la complicitat comunitària és imprescindible per a tirar endavant projectes de conservació de la natura i per a convertir a les persones que en participen en coll·laboradores i prescriptores dels projectes. Buscar l'equilibri entre la natura i l'ús que en fem els humans passa per entendre què necessiten les persones de l'entorn immediat d'espais naturals i alhora d'espais de complicitat per poder socialitzar les mesures necessàries per poder conservar la natura. 

Plans de gestió de l'ús públic

La participació ciutadana és clau per a tots els projectes de Comunicació, ja que la complicitat comunitària és imprescindible per a tirar endavant projectes de conservació de la natura i per a convertir a les persones que en participen en coll·laboradores i prescriptores dels projectes. Buscar l'equilibri entre la natura i l'ús que en fem els humans passa per entendre què necessiten les persones de l'entorn immediat d'espais naturals i alhora d'espais de complicitat per poder socialitzar les mesures necessàries per poder conservar la natura. 

Interpretació d'espais naturals

La senyalització i interpretació dels espais naturals permet al visitant conèixer els seus valors naturals i entendre quines son les espècies que hi habiten. A través de diverses eines des de Fundació Emys fomentem el coneixement de l'entorn per tal de sensibilitzar al visitant de quines son les bones pràctiques a dur a terme en una visita a un espai natural per a compatibilitzar el seu ús públic i la conservació de les especies de fauna i flora que en formen part. 

Anàlisi i gestió de la sobrefreqüentació

Actualment la biodiversitat que habita els espais naturals es troba amenaçada ja que alguns d'aquests espais pateixen de sobrefreqüentació i reben moltes pressions que se'n deriven. Aquesta massificació té un impacte important a nivell ambiental però també a nivell social. Per això, des de la Fundació Emys treballem en l'anàlisi i la planificació d'aquests espais per a determinar quines son les accions que poden ajudar a reduïr aquestes pressions i a pal·liar la sobrefreqüentació.


PROJECTES