CONSERVACIÓ

ÀREA DE CONSERVACIÓ I RECERCA

Des dels seus inicis la Fundació Emys ha treballat per a la conservació de la natura, especialment de la tortuga d'estany (Emys orbicularis) i el seu hàbitat.

En aquesta tasca de custòdia del territori ha estat, i segueix sent, la metodologia que ha permès la protecció i l'estudi de les poblacions de tortuga d'estany de la Plana de la Selva, així com la creació de noves zones humides, i l'execució de diversos projectes de conservació i recerca. Els acords de custòdia que s'estableixen entre una entitat ambiental i un propietari són una eina bàsica per a dur a terme projectes de recuperació i protecció del medi en espais privats, amb la participació o el permís de la propietat.

Avui la Fundació Emys és un referent en la implementació de la custòdia del territori i en la conservació i gestió de zones humides.

Recerca

 

Cada any es duu a terme un seguiment dels nuclis poblacionals d’Emys orbicularis de la Selva per tal de determinar-ne l’estat de conservació i detectar possibles amenaces o problemes per  l’espècie. Aquests seguiments es realitzen des de fa més de 30 anys, durant els quals s’han recopilat una sèrie de dades que permeten estudiar i entendre millor els requeriments i necessitats de l’espècie.

Per efectuar aquesta tasca d’investigació la Fundació Emys manté una col·laboració amb el Grup de recerca d’ecologia aquàtica de la Universitat de Girona EcoAqua i acull estudiants de pràctiques de grau, màsters i doctorats de diferents universitats.

Publicacions i informes

Recerca i seguiment tortuga
Gestió d'espais naturals

Gestió d'espais naturals

 

Una de les principals tasques de la Fundació Emys és la gestió dels espais naturals pel manteniment i la millora dels hàbitats i les seves condicions ecològiques.

Aquesta tasca és especialment important per tal de recuperar aquells espais naturals que es troben degradats o en un mal estat de conservació, i per a la creació de nous espais naturals d’interès. En son un exemple les feines de recuperació del bosc de ribera en zones on està degradat, la creació de noves basses per als amfibis, o les feines de manteniment de les basses en custòdia on hi habiten nuclis poblacionals d’Emys orbicularis.

Afectació del 0,5% de l'IBI

 

Per tal d’involucrar els diferents municipis en la gestió i conservació del seu patrimoni natural s’està desenvolupant una iniciativa que permet als ajuntaments disposar d’un petit fons anual per a destinar a projectes de conservació i millora del medi ambient. Aquesta iniciativa consisteix en l’afectació del 0,5% de l’IBI per a la conservació de la biodiversitat i el medi natural del municipi, i començà el 2014 a Maçanet de la Selva.


Des de llavors s’hi han adherit Santa Coloma de Farners (2016), Vilobí d’Onyar (2017), Riudellots de la Selva (2017), les Planes d’Hostoles (2018), Sant Hilari Sacalm (2019) i Hostalric (2020). En el marc d’aquesta iniciativa s’han realitzat diversos projectes des de la instal·lació de caixes niu, la creació de basses o la realització de tallers educatius i de sensibilització ambiental.

Consulta el catàleg de serveis

Exemple de projecte de conservació i millora del medi ambient

PROJECTES