Escola de Naturalistes per a joves i adults

Espai d'aprenentatge

L’Escola de Naturalistes està pensada per tots aquells adults i joves que els agrada la natura i/o que volen aprendre més sobre tot el que l’envolta.

És una activitat totalment pràctica, pensada per fer-se a l’aire lliure (al bosc, al camp, al riu,…), independentment de l’època de l’any, això vol dir que cal venir ben equipat, amb roba còmode i calçat esportiu,  per tal d’aprendre sobre la natura en qualsevol moment de l’any. Treballem a través de diferents metodologies: l’experimentació, el joc, l’observació, l’estudi dels processos naturals i la creativitat, entre d’altres.

Objectius

A la proposta de l’Escola de Naturalistes considerem que l’educació ambiental ha de constar de 3 aspectes bàsics:

Què cal saber?

Activitat adreçada a joves a partir de 16 anys i adults a partir de 18 anys.

Es faran dos grups en funció del nombre d’inscrits.D’octubre de 2021 a juny del 2022, una sessió al mes.

Les dates i contingut de les sessions les trobareu a continuació. A l’hora de dur a terme l’activitat es tindran en compte les mesures de seguretat i sanitàries establertes per la Covid-19. Cal inscripció prèvia.

Horari: de 10 a 13 hores (normalment)

Preu: 25€/mes

Sessions de l'Escola de Naturalistes

DATA TEMÀTIQUES PROPOSADES HORARI
16/10/21 Introducció a l’Escola de Naturalistes + Netejada de caixes niu i estudi egagròpiles. 10h a 13h
20/11/21 Sortida micològica. 10h a 13h
18/12/21 El Rocar i el bosc mediterrani. 10h a 13h
15/01/22 Llibres, guies…del naturalista. 10h a 13h
19/02/22 Identificació d’amfibis com a indicadors biològics de la qualitat de l’aigua. 10 a 13h
12/03/22 L’hort com a ecosistema antropitzat. El compostatge, els grans oblidats. 10h a 14h
09/04/22 Observació d’aus migratòries al nou espai del Delta de la Tordera. 7:30 a 10:30
28/05/22 Descoberta de les tortugues de terra autòctones. 10h a 13h
18/06/22 Coneguem el món dels micromamífers. Revisió i tancament EdN Adults. 10h a 13h

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Declaro sota la meva responsabilitat en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19:

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, el meu infant compleix/complirà els requisits de salut següents:

La confirmació de la inscripció es formalitzarà després del pagament a través de transferència bancària al següent número de compte: ES10 2100 2761 3002 0002 0862 especificant com a concepte el nom del participant.