GESTIÓ SOSTENIBLE

ÀREA DE GESTIÓ AGRÀRIA I FORESTAL SOSTENIBLE

La gestió sostenible és una forma d'administrar els recursos naturals, ja siguin boscos, finques agràries o altres espais naturals, per assegurar que, al llarg del temps, se'n mantindrà la biodiversitat, la productivitat i la capacitat de regeneració.

Es tracta de treballar i planificar perquè el ritme d'explotació, les tècniques i els productes utilitzats no facin malbé el sòl, l'aigua ni perjudiquin danys a l'ecosistema. A més, no es tracta només daconseguir la sostenibilitat a nivell social, sinó que es busca el benestar social i la prosperitat econòmica dels actors implicats en totes les etapes de la producció. Aquesta àrea de treball sorgeix de la mateixa voluntat de conservar lhàbitat de l Emys orbicularis. A la plana de la Selva, les pràctiques agrícoles i forestals intensives repercuteixen directament en la salut dels boscos i la qualitat de les aigües. Per aconseguir preservar els ecosistemes on habita la tortuga d'estany i tantes altres espècies, cal que els productors agraris i els propietaris de finques forestals vagin de la mà de la conservació ambiental i avancin conjuntament.

Gràcies als acords de custòdia, des de la Fundació Emys hem pogut assessorar i acompanyar propietaris de boscos que volien fer una gestió sostenible i una desena de productors d'aliments que volien iniciar-se a l'agricultura ecològica, millorar les tècniques o augmentar el valor natural de una finca.


Gestió agrària

 

La Fundació Emys té una desena d’acords de custòdia amb pagesos i ramaders ecològics del territori. El nostre principal objectiu és implementar amb ells agricultura i ramaderia ecològica i d’alt valor natural (AVN). La AVN és aquella agricultura i ramaderia capaç de sostenir alts nivells de biodiversitat, fet que afavoreix la conservació, però alhora és una tècnica que afavoreix la productivitat i el control de les plagues i malalties.

L’entitat treballa des de fa anys amb un programa pel foment de la custòdia agrària. Les superfícies agrícoles ocupen gran part del nostre país i una gestió sostenible dels espais agraris, que faci compatible la producció d’aliments amb la conservació de la biodiversitat, significa una millora substancial en la conservació de la natura al nostre país.

Gestió sostenible dels espais agraris
Assessorament i acompanyament en gestió forestal

Gestió forestal

 

A Catalunya, la major part de la superfície són boscos els quals, aplicant una gestió més integral, es poden convertir en uns hàbitats complexes, capaços d’allotjar biodiversitat i oferir molts serveis ecosistèmics.  

Des de Fundació Emys treballem en l’assessorament i acompanyament de propietaris que vulguin impulsar una gestió de la finca, des d’una visió que integri la sostenibilitat ambiental i econòmica, per una banda,  amb la visió de la propietat, per l’altra.


PROJECTES