CAPACITAT DE CÀRREGA

CÀLCUL DE CAPACITAT DE CÀRREGA

El nombre de persones que l’espai natural pot acollir en un mateix dia sense malmetre els seus valors naturals s’anomena capacitat de càrrega.Per obtenir el valor final es desenvolupen dos càlculs. Per ordre, es considera la capacitat de càrrega física (CCF) i la capacitat de càrrega real (CCR).

La capacitat de càrrega física (CCF), avalua el nombre de persones que poden accedir a l’espai en funció de la seva superfície i el rang horari en què es visita. A més a més, també considera la superfície personal i el temps mitjà que es sol invertir a l’espai. Amb aquesta primera aproximació, es pot establir un llindar que no s’hauria de superar en cap cas si es vol garantir un mínim de comoditat pels visitants.

El càlcul de la càrrega física ens aporta una informació rellevant però a l’hora de valorar quanta gent pot accedir a un espai també cal tenir en compte altres mesures, com l’impacte que provoquen els visitants. És per això que es fa un segon càlcul: la capacitat de càrrega real (CCR). Aquest segon índex permet donar un valor més concís que la CCF, ja que la modula a partir de diversos indicadors de vulnerabilitat, mesures de gestió i estat de conservació de l’espai. A cadascun d’aquests se li dóna un % d’importància en funció dels objectius del càlcul de la capacitat.

Per més detalls de com es realitza el càlcul, quins son els valors que s'han d'obtenir i a través de quines metodologies, podeu consultar el Model sistematitzat d'anàlisi i gestió d'ús públic: Gestió de la sobrefreqüentació en gorgs de les comarques gironines.

A continuació trobareu un formulari per poder realitzar el càlcul de la capacitat de càrrega només omplint els camps recollits en el procés de realització de l'estudi de gestió d'ús públic d'espais sobrefrequentats.

Logo Diputació de Girona