BANC DE LLAVORS DE LA SELVA

El projecte


Amb l’objectiu de protegir la biodiversitat i les varietats locals o autòctones, especialment aquelles conreades tradicionalment i que, en molts casos, han quedat en desús, el banc de llavors de la Fundació Emys vol ser un reservori d’aquest gran patrimoni que l’agricultura ha anat oblidant al llarg del seu procés d’intensificació. 

Ja des de meitats del segle XX, l’agricultura ha anat patint un canvi de paradigma on s’ha prioritzat l’augment de la producció i la uniformitat, a partir de pràctiques poc respectuoses i desvinculades amb el territori.  Desplaçant els mètodes tradicionals, aquest procés va centrar l’atenció en les espècies agrícoles de més alt rendiment, independentment de la seva adaptació al medi. Aquest canvi va fer que la major part de varietats, seleccionades durant segles per la pagesia local, quedessin en segon terme i es produís una reducció dràstica de la biodiversitat, tant agrícola com silvestre.

Àmbits de treball

  • Posada en marxa i manteniment del banc de llavors
  • Registre al catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya
  • Recerca i caracterització de les varietats locals
  • Multiplicació i divulgació

 

Objectius

  • Recuperar aquest coneixement de gran valor a través de la creació del banc de llavors.
  • Aquest espai pretén catalogar, recuperar i difondre l’agrobiodiversitat de la comarca així com incrementar la presència de varietats tradicionals en el mercat agroalimentari, tot preservant-les i proporcionant-les a les persones interessades.

 

"Projecte cofinançat en el 50 % pel Fons de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea , en el marc del programa Operatiu Feder de Catalunya 2014-2020 , i en el 25% de la Diputació de Girona".

Coneix les diferents varietats