OBJECTIUS

Els objectius que ens plantegem a l'hora de dur a terme aquesta tasca,  tenint en compte el perfil de la nostra entitat, la tasca que ha anat desenvolupant al llarg d’aquests anys i l’experiència dels casals realitzats, són:

 • Conèixer i respectar el medi natural i especialment l’entorn de  la Plana de la Selva amb curiositat i interès.
 • Potenciar la curiositat dels infants segons els seus interessos
 • Educar en valors.
 • Aprendre significativament en un entorn lúdic i educatiu.
 • Adquirir hàbits d’autonomia en les activitats quotidianes tant individuals com grupals.
 • Fomentar el respecte per enfortir la cohesió del grup.


A nivell més específic, aquest any per la temàtica escollida, els objectius formulats són:

 • Aprendre quins són els animals i plantes que viuen al nostre entorn.
 • Aprendre com funciona una xarxa tròfica.
 • Obtenir els coneixements per entendre com funciona un ecosistema.

EDATS

Infants de 3 a 12 anys (que hagin cursat P3 fins a 6è de primària)

CALENDARI

Del 25 de juny al 30 d’agost

HORARI

 • Acollida de 8 a 8:30 hores.
 • Matí de 08:30 a 13:30 hores (inici de les activitats a les 9 h fins les 13 h)
 • Menjador de 13:30 a 15:00 hores. 

Durant l'estona d'acollida els infants/grups estaran dinamitzats però sense avançar res en relació a l’eix d’animació. Farem les activitats pròpies d’aquest de 9 a 13 hores. De la mateixa manera, mitja hora abans i després de l'horari de matí no es farà res relacionat amb l'eix d'animació.  


GRUPS I PLACES


Places limitades. Els infants estaran repartits en grups segons  les edats dels infants i per ràtio de monitors/es. Hi haurà mínim 3 grups, en funció del nombre d’infants inscrits i les seves edats, repartits entre petits, mitjans i grans. No obstant això, es tindran en compte les inquietuds i casuístiques de cada infant a l’hora d’anar a un grup o un altre. 

METODOLOGIA

El casal es continuarà fent principalment a la natura, concretament dins la finca de Can Moragues i tot el seu entorn. Hi haurà espais  de més de 500 m2 per a cada grup, enmig del bosc, amb parts d'ombra i alguna zona de prat. Per a cada grup hi haurà un espai amb tendals en cas de pluja, un espai pels monitors i un espai perquè cada infant tingui les seves pertinences. La masia estarà oberta per fer-hi algunes activitats, per anar al lavabo o en casos de necessitat.

Estem fent educació en el lleure i el casal és un espai educatiu. Per tant, a  l’hora de fer la programació de les activitats, hem tingut en compte que es treballin diferents aspectes i que alhora hi hagués un equilibri entre aquests joc simbòlic, joc lliure, activitat física, llenguatge, creativitat, descoberta de l'entorn, entre d'altres.


EIX D'ANIMACIÓ: “Astèrix i Obélix i les vacances d’estiu!”

Aquest estiu, els nens i les nenes tindran l’oportunitat d’acompanyar l’Astèrix i l’Obèlix en unes vacances úniques a Riudarenes. Després de totes les seves aventures amb els romans, els dos valents gals han guanyat un merescut descans i han decidit passar-lo en un lloc ben especial: el pintoresc poblat gal de Can Moragues.

Per desenvolupar l'eix d'animació d'aquest any ens hem inspirat en els còmics d’Astèrix, els quals es van introduir per primera vegada a França el 1959 i des de llavors han guanyat popularitat arreu del món.

La idea és aprofitar les aventures que viuen els protagonistes per adaptar-les i convertir-les en una eina pedagògica per transmetre coneixements als infants a través del joc.

Aquesta és una proposta perquè els infants connectin amb la natura i aprenguin amb ella. I que partint d'aquesta base llavors puguem anar desenvolupant i aprofundint en el coneixement, adaptant-ho a l'edat i les necessitats dels infants per assegurar-nos que és una eina educativa i divertida a l'hora. Al casal hi farem tot tipus d’activitats, jocs, gimcanes, tallers, estudis científics, excursions, etc.

No us perdeu aquestes inoblidables vacances d’estiu al costat d’Astèrix i Obèlix a Can Moragues!

PREU

 • Acollida: 9,25€/setmana/infant
 • Matí: 69,70€/setmana/infant
 • Menjador: 21,80€/setmana/infant (amb carmanyola, l’entitat disposa de neveres i microones, així com un espai de menjador)

Seleccioneu dates i horaris:

Acollida (de 8:00h a 8:30h)
Matí (de 8:30h a 13:30h)*
Dinar (de 13:30h a 15:00h)

Autoritzo al meu fill/a:

Autoritzo que el/la meu/meva fill/a, assisteixi a totes les sortides incloses les activitats programades*
Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies/audiovisuals realitzats durant les activitats i publicades en espais i formats propietat de la Fundació Emys*
Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d'extrema urgència, sota la direcció facultativa adequada*
Autoritzo que el meu fill/a pugui rebre cures en ferides lleus amb material i medicaments necessaris per part dels monitors del casal*
Autoritzo a que els monitors puguin traslladar el meu fill/a en cotxe particular en cas d'emergència
L'infant porta totes les vacunes que li pertoquen segon el calendari? En el cas de no estar al dia de les vacunacions o no estar vacunat l'infant, us podeu descarregar el següent document, omplir-lo, fer-li una foto i afegir-lo a l'apartat on demanem el full de vacunes.*
Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari