Aquest formulari NO és la inscripció, sinó la preinscripció. Un cop omplert rebreu una còpia al correu electrònic amb tota la informació omplerta en aquest. 

Les inscripcions seran presencials els dies 24 de maig de 16.00 a 19.00h i el dia 25 de maig de 10 a 13.00h a la pista de Rupià.

 

OBJECTIUS

Els objectius que ens plantegem a l'hora de dur a terme aquesta tasca,  tenint en compte el perfil de la nostra entitat, la tasca que ha anat desenvolupant al llarg d’aquests anys i l’experiència dels casals realitzats, són:

 • Conèixer i respectar el medi natural i especialment l’entorn del Baix Empordà amb curiositat i interès.
 • Potenciar la curiositat dels infants segons els seus interessos.
 • Educar en valors.
 • Aprendre significativament en un entorn lúdic i educatiu.
 • Adquirir hàbits d’autonomia en les activitats quotidianes tant individuals com grupals.
 • Fomentar el respecte per enfortir la cohesió del grup.

A nivell més específic, aquest any per la temàtica escollida, els objectius formulats són:

 • Aprendre quins són els animals i plantes que viuen al nostre entorn.
 • Aprendre i implementar el mètode científic.
 • Obtenir els coneixements per entendre com funciona un ecosistema.

EDATS
Infants de 3 a 12 anys (que hagin cursat P3 fins a 6è de primària)

CALENDARI
Del 25 de juny al 30 d’agost

HORARI

 • Acollida de 8 a 8:30 hores.
 • Matí de 08:30 a 13:30 hores (inici de les activitats a les 9 h fins les 13 h)
 • Menjador de 13:30 a 15:00 hores. 

Durant l'estona d'acollida els infants/grups estaran dinamitzats però sense avançar res en relació a l’eix d’animació. Farem les activitats pròpies d’aquest de 9 a 13 hores. De la mateixa manera, mitja hora abans i després de l'horari de matí no es farà res relacionat amb l'eix d'animació.  

GRUPS I PLACES

Places limitades. Els infants estaran repartits en grups segons  les edats dels infants i per ràtio de monitors/es. Hi haurà mínim 3 grups, en funció del nombre d’infants inscrits i les seves edats, repartits entre petits, mitjans i grans. No obstant això, es tindran en compte les inquietuds i casuístiques de cada infant a l’hora d’anar a un grup o un altre. 

METODOLOGIA

El casal es farà principalment a la natura i tindrem la pista esportiva com a punt de trobada. Per a cada grup hi haurà un espai i a més a més en cas de pluja es podrà utilitzar el teatre del municipi, també disposarem d’un espai pels monitors, un espai perquè cada infant tingui les seves pertinences i en cas de quedar-se a dinar, es disposarà de nevera per a guardar el menjar. L’espai també disposa de lavabo.

Estem fent educació en el lleure i el casal és un espai educatiu. Per tant, a  l’hora de fer la programació de les activitats, hem tingut en compte que es treballin diferents aspectes i que alhora hi hagués un equilibri entre aquests joc simbòlic, joc lliure, activitat física, llenguatge, creativitat, descoberta de l'entorn, entre d'altres.


EIX D'ANIMACIÓ: “Astèrix i Obélix i les vacances d’estiu!”


Aquest estiu, els nens i les nenes tindran l’oportunitat d’acompanyar l’Astèrix i l’Obèlix en unes vacances úniques a Riudarenes. Després de totes les seves aventures amb els romans, els dos valents gals han guanyat un merescut descans i han decidit passar-lo en un lloc ben especial: el pintoresc poblat gal de Can Moragues.

Per desenvolupar l'eix d'animació d'aquest any ens hem inspirat en els còmics d’Astèrix, els quals es van introduir per primera vegada a França el 1959 i des de llavors han guanyat popularitat arreu del món.

La idea és aprofitar les aventures que viuen els protagonistes per adaptar-les i convertir-les en una eina pedagògica per transmetre coneixements als infants a través del joc.

Aquesta és una proposta perquè els infants connectin amb la natura i aprenguin amb ella. I que partint d'aquesta base llavors puguem anar desenvolupant i aprofundint en el coneixement, adaptant-ho a l'edat i les necessitats dels infants per assegurar-nos que és una eina educativa i divertida a l'hora. Al casal hi farem tot tipus d’activitats, jocs, gimcanes, tallers, estudis científics, excursions, etc.

No us perdeu aquestes inoblidables vacances d’estiu al costat d’Astèrix i Obèlix a Rupià!

 

Seleccioneu dates i horaris:

Acollida (de 8:00h a 8:30h)
Matí (de 8:30h a 13:30h)*
Acompanyament servei carmanyola (de 13:30h a 15:00h)

Els infants que pertanyen a famílies amb ingressos inferiors a 2.5 vegades IRSC (22.674,57€ anuals) (Indicador de Renda de Suficiència) pagaran només el 10% de l’import del Casal 9€/infant/setmana i l’Ajuntament de RUPIÀ pagarà el 90% restant. (caldrà demanar valoració favorable als serveis socials del Consell Comarcal 972642310, i entregar-la a l'ajuntament).
Els infants que pertanyen a famílies amb ingressos inferiors a 3.5 (31.744,40€ anuals) vegades IRSC (Indicador de Renda de Suficiència) pagaran el 30% de l’import del casal, 27€/infant i setmana i l’Ajuntament de RUPIÀ pagarà el 70% restant. (caldrà demanar valoració favorable als serveis socials del Consell Comarcal 972642310, i entregar-la a l'ajuntament).

Autoritzo al meu fill/a:

Autoritzo que el/la meu/meva fill/a, assisteixi a totes les sortides incloses les activitats programades*
Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies/audiovisuals realitzats durant les activitats i publicades en espais i formats propietat de la Fundació Emys*
Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d'extrema urgència, sota la direcció facultativa adequada*
Autoritzo que el meu fill/a pugui rebre cures en ferides lleus amb material i medicaments necessaris per part dels monitors del casal*
Autoritzo a que els monitors puguin traslladar el meu fill/a en cotxe particular en cas d'emergència
L'infant porta totes les vacunes que li pertoquen segon el calendari? En el cas de no estar al dia de les vacunacions o no estar vacunat l'infant, us podeu descarregar el següent document, omplir-lo, fer-li una foto i afegir-lo a l'apartat on demanem el full de vacunes.*
Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari