Avaluació i mitigació de la freqüentació en les zones més pressionades del Parc Natural de Montseny

CALENDARI

INICI: Gener 2023

FI: EN CURS

OBJECTIU:

Diagnosticar i avaluar l’efecte de la freqüentació humana en els sistemes naturals i socials de l’entorn de Santa Fe del Montseny, tot proposant una planificació per mitigar-ne les conseqüències.

Objectius específics:

  • Determinar l’estat de conservació de l’entorn de Santa Fe mitjançant indicadors estandarditzats valorant diverses dimensions de la diversitat natural.
  • Avaluar l’efecte de la freqüentació en les comunitats naturals utilitzant els ocells com a indicador, a partir d’una metodologia prèviament desenvolupada (SOCC).
  • Analitzar els efectes de la freqüentació al voltant de Santa Fe mitjançant la detecció de les pressions antròpiques que rep.
  • Examinar el comportament del visitant al voltant de Santa Fe a través de metodologies comunicatives i observació sistematitzada.
  • Fomentar la participació ciutadana, especialment de la societat local, en la planificació de l’ús públic com a model de governança.
  • Establir la capacitat de càrrega de visitants de Santa Fe a partir de la determinació de l’estat ecològic i la diagnosi.
  • Elaborar una planificació d’ús públic a llarg termini a partir dels resultats de totes les actuacions per minimitzar les pressions derivades de l’alta freqüentació i garantint la preservació dels valors naturals del Montseny.

PRESSUPOST: 32.480,59 €

FINANÇADORS:

  1. Unió europea (Fons Europeu Next Generation)
  2. Gobierno de España (Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia)
  3. Generalitat de Catalunya

RESUM:

El Parc Natural del Montseny es considera una Reserva de la Biosfera per part de la UNESCO des de 1978 amb l’objectiu d’aconseguir un equilibri entre la humanitat i la conservació de la natura. Aquesta figura és necessària al Montseny degut a la seva diversitat biològica i cultural, amb espècies endèmiques com el tritó del Montseny i una ubicació estratègica entre ecosistemes mediterranis i muntanyosos.

El Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny és àmpliament visitat per les seves activitats i la proximitat a zones metropolitanes. Amb divuit municipis distribuïts en tres comarques, aquest parc abasta 50.166 hectàrees i una població de més de cinquanta mil habitants. Aquesta superfície conté zones que permeten activitats amb diferents nivells d'impacte ambiental i desenvolupament econòmic sostenible.

Malgrat la gestió efectuada preservació de la natura, el parc afronta problemàtiques causades per la creixent freqüentació en zones específiques, causada per factors com la pandèmia, la falta de contacte amb la natura i l'impacte de les xarxes socials. Per abordar aquesta problemàtica, s'ha creat un model de gestió per fer front a la freqüentació massiva que prioritza la conservació i l'ús públic. Aquest model ha estat aplicat a Collformic, detectant impactes negatius en la vegetació. Ara, es pretén aplicar un enfocament similar a Santa Fe del Montseny, amb un èmfasi especial en la diagnosi prèvia, la planificació basada en resultats i la dimensió social de la conservació, amb processos participatius i capacitació dels agents implicats.

Aquest projecte proposa elaborar una diagnosi de l’estat de conservació de l’entorn de Santa Fe molt exhaustiu, així com analitzar l’afectació de l’alta freqüentació en l’ornitofauna tal com està contemplat al pla de conservació del PNRB del Montseny. Un cop analitzat el seu estat de conservació es procedirà a fer una detecció de les pressions antròpiques que pateix a través d’entrevistes, així com una observació in situ durant 6 mesos per avaluar quantitativament i qualitativament les pressions sobre l’espai. A més, es proposa incloure un procés participatiu per involucrar a tots els actors vinculats a l’espai a més d’unes sessions de formació i capacitació a aquests actors i, finalment, amb tota aquesta informació i resultat elaborar un Pla d’ús públic de l’entorn de Santa Fe que tindrà per objectiu la conservació de la biodiversitat i la reducció de les pressions detectades a l’espai.

Amb la col·laboració i participació de: