Creació de continguts sobre bones pràctiques a la natura per la campanya "Equilibri Natural"del DACC

Calendari

  • Data d'inici: Maig de 2022
  • Data de finalització: - 

Finançadors

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Objectius

  • Creació de contingut per difondre bones pràctiques en les visites als espais naturals de Catalunya.
  • Facilitar als visitants l'accés a la informació sobre les regulacions dels espais naturals.
  • Dotar de recursos als professionals de la comunicació per informar sobre els espais naturals sense comprometre'n la seva conservació.

Resum

En el marc d'una campanya de comunicació de la Generalitat de Catalunya per promoure visites segures i responsables a la natura, s'ha creat la pàgina web dels espais naturals de Catalunya. En aquesta web s'hi aglutina la informació sobre quins espais naturals tenen l'accés regulat i es facilita l'accés a la informació detallada de cada espai natural. Aquesta pàgina també té l'objectiu d'oferir de manera fàcil i directa la informació que busquen els visitants quan preparen la seva visita en un espai natural. Per altra banda, també vol ser un espai de difusió de bones pràctiques, normativa i coneixement sobre els espais naturals (els seus valors naturals i les seves amenaces).

A més, s'ha elaborat un decàleg de bones pràctiques per mitjans de comunicació i periodistes. Aquest, ha de sevrir per dotar d'eines als professionals d'aquest àmbit, per informar sobre les visites a la natura promovent actituds que siguin compatibles amb la conservació dels espais i no contribueixin a massificar-los o degradar-los.

Resultats

  • Redacció de continguts per a la web que acompanyarà la campanya de sensibilització: https://espaisnaturals.cat/
  • Elaborar un decàleg de bones pràctiques adreçat a periodistes i mitjans de comunicació, perquè la seva comunicació reforci les bones pràctiques que volem transmetre als usuaris/visitants dels espais naturals de Catalunya i, en cap cas, sigui contrària a aquesta.