Regulació de la sobrefreqüentació a Les Planes d'Hostoles

CALENDARI

INICI: 2017

FI: 2021

OBJECTIUS:

 1. Regular l’accés als espais de major afluència per controlar-ne el nombre de visitants i l’impacte sobre l’entorn
 2. Instal·lar senyalització i cartells interpretatius sobre els usos de l’espai i les bones pràctiques
 3. Restaurar de les zones més degradades
 4. Estudiar i gestionar els espais per al manteniment i la millora dels hàbitats naturals, els processos ecològics i la biodiversitat

 

FINANÇADORS:

 1. Ajuntament de les Planes d'Hostoles
 2. Agència Catalana de l'Aigua
 3. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

 

RESUM:

L’espai natural protegit del Brugent forma part de XN2000 i ressegueix el riu Brugent en el seu pas per Sant Feliu de Pallerols, Les Planes d’Hostoles i Amer, fins que s’uneix al riu Ter. El tram del riu Brugent que passa per les Planes d’Hostoles és un hàbitat molt ric i, entre les espècies que hi habiten, en trobem algunes que es troben en perill d’extinció. La singularitat i bellesa paisatgística d’aquest espai, especialment de les gorgues que formar el riu, atreu milers de visitants anys rere any. La massificació d’aquest espai i el comportament dels visitants que hi arriben representen una amenaça important per la flora i fauna que hi habiten.

L’afluència massiva en aquest espai exerceix moltes pressions sobre els ecosistemes del riu Brugent i adjacents a aquest. Quan es va detectar per primera vegada la sobrefreqüentació de l’espai l’any 2017, es va descriure pressions creades principalment pel comportament del visitant, com ara deixar deixalles, soroll que destorba la fauna present, intrusió a propietats privades, agrícoles o ramaderes, erosionar els camins i obrir-ne de nous, fora de l’itinerari senyalitzat, entre d’altres. D’altra banda, també es van detectar pressions en el camp de l’ordenació de l’ús públic com els cotxes estacionats al voral de la carretera, la saturació de les zones d’estacionament habilitat o la manca de senyalització dels camins. A més, quan no hi havia cap mena de regulació a l’espai, eren freqüents els conflictes entre propietaris i visitants, pel tipus de comportament que s’ha descrit. En últim terme, la falta d’ordre i regulació a l’espai tenien un impacte en el riu i el bosc de ribera, empitjorant l’estat ecològic del riu i el bosc de ribera.

Per reduir els impactes, des del 2017 fins a l'actualitat s’ha treballat en aquest gestió s’ha pogut quantificar l’afluència de visitants a l’espai i s’han observat canvis substancials en el seu comportament en el medi natural. Arran de la regulació implementada s’ha observat alguns canvis de dinàmica dels visitants i una millora en l’ordenació de l’ús públic que ha comportat diverses millores aconseguides durant aquests últims anys.

 

ACCIONS REALITZADES I RESULTATS:

ANY 2018

 • Eliminació exòtiques (Robinia pseudoacacia i Arundo donax) Zona la Plana.
 • Revegetació amb bosc de ribera zona La Plana
 • Creació d’un punt d’informació per als visitants de l’EIN Brugent.
 • Regulació d’usos
 • Adequació i regulació d’accessos.
 • Senyalització d’espais
 • Tríptics divulgatius de la importància de l’espai natural
 • Freqüentació (des de setmana santa fins a finals d’agost): unes 25.000 persones

ANY 2019

 • Estudi del medi natural de Les Planes d’Hostoles
 • Eliminació d’espècies exòtiques (Robinia pseudoacacia i Arundo donax al tram de Can Poeti (Fase 1).
 • Revegetació amb bosc de ribera al tram de La Plana.
 • Adequació d’accessos i regulació d’usos amb identificació de nous espais de bany afectats.
 • Senyalització d’espais i millora en la regulació del flux de visitants.
 • Freqüentació (des de setmana santa fins a 15 de setembre): unes 20.000 persones

ANY 2020

 • Eliminació d’espècies exòtiques (Robinia pseudoacacia i Arundo donax) a l’Espai de Molí de Murris i Can Poeti (Fase 2).
 • Revegetació amb bosc de ribera a la zona de Can Poeti.
 • Adequació d’accessos i regulació d’usos.
 • Procés participatiu amb els veïns i veïnes dels gorgs de les Planes d’Hostoles.
 • Freqüentació (des de setmana santa fins a finals d’octubre): 21.165 persones
Gorgs les Planes d'Hostoles