Conservació i millora de l’hàbitat i de la tortuga d’estany (Emys orbicularis) [FINALITZAT]

0

CALENDARI

INICI: GENER 2020
FINAL: OCTUBRE 2021

OBJECTIUS

  • Millorar la qualitat com a hàbitat de la sèquia de Sils
  • Permeabilitzar la mobilitat entre les zones d’hàbitat i posta a través de l’eliminació d’obstacles dispersius.
  • Millora de la connectivitat entre la sèquia i prats de dall a través dels canals.
  • Creació d`habitats pels nounats d’Emys orbicularis als canals dels prats de dall
  • Millora de l`habitat dels canals dels prats de dall.
  • Seguiment de tortugues autòctones per detectar reclutament.
  • Disminució de la pressió exercida pels quelonis exòtics.
  • Divulgació i educació ambiental mitjançant la instal·lació de cartellera.


PRESSUPOST

PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE: 12.497,05€

FINANÇADORS:

DIPUTACIÓ DE GIRONA
FUNDACIÓ EMYS

RESUM

La sèquia de Sils és una infrastructura de drenatge que es va crear per a l’assecament de la zona dels estanys de Sils. Es tracta d’un espai fluvial artificial que neix a continuació de la riera de Santa Maria, provinent de Caldes, i desemboca a la riera de Santa Coloma. A banda de la seva funció com a canal de drenatge i per a prevenir inundacions, també ofereix un hàbitat interessant per a un ampli ventall de biodiversitat, en especial per la tortuga d’estany (Emys orbicularis), però també l’anguila (Anguilla anguilla) o la llúdriga (Lutra lutra). Malauradament, l’hàbitat es troba molt degradat, amb una inexistència gairebé absoluta de vegetació de ribera, i amb pocs elements naturals que li donin heterogeneïtat. És per això que Fundació Emys proposa un projecte a la Diputació de Girona, amb l’objectiu de promoure actuacions de millora en l’espai.

En aquest projecte s’han plantejat vuit actuacions, que tenen com a objectiu general millorar la qualitat de la sèquia de Sils i els prats de dall adjacents com a hàbitat, a més de facilitar la connectivitat entre el primer punt i el segon (zona d`hàbitat i zona de reproducció). Per fer-ho, es desenvoluparà la revegetació de la sèquia amb vegetació de ribera, s’eliminaran tubs de ciment que dificulten la connectivitat, es reobriran els canals dels camps de dall, que en l’actualitat estan recoberts de vegetació ruderal, i s’hi crearà un sistema de gorgs a l’interior, es farà el seguiment dels quelonis autòctons (E. orbicularis i Mauremys leprosa), es desenvoluparan dues campanyes de captura de tortugues exòtiques i s’instal·larà un cartell com a eina divulgativa.

Amb el suport i la col·laboració de:

Diputació de Girona
Emys orbicularis