Conveni de gestió de l’Estany de Sils

0

L’estany de Sils és un espai natural emblemàtic de la plana de la Selva. Es tracta d’una antiga llacuna que havia arribat a ser la mes gran de Catalunya, equivalent a l’estany de Banyoles. Ubicada a la part baixa de la plana de la Selva, en una zona sense drenatge natural (el que es coneix com a conca endorreica), recollia les aigües provinents de  les rieres de Vallcanera, Caldes, Pins, el Rec Clar i la Torderola. Des de l’edat mitjana es varen dur a terme actuacions dirigides a dessecar l’estany per tal d’aprofitar els seus terrenys per al cultiu i la ramaderia, així com per evitar malalties com el paludisme. No fou fins al 1851, any en que es va construir la sèquia de Sils fins a la riera de Santa Coloma, que es va aconseguir drenar eficaçment l’estany. Els terrenys de cultiu que en varen resultar es van repartir entre les persones que havien treballat en la construcció de la sèquia de drenatge.

Avui, l’espai natural recuperat per el projecte LIFE s’ha anat degradant per una manca de gestió activa amb criteris conservacionistes i una òptica a mitjà-llarg termini. La riquesa potencial d’aquest espai es veu compromesa per l’inevitable desenvolupament d’un espai natural recuperat per la mà humana. Aquests espais “renaturalitzats” requereixen especialment una gestió i un manteniment per a mantenir-ne els valors ecològics i la biodiversitat. Això és el que ha motivat l’acord de Fundació Emys amb l’ACA (propietària de la llacuna principal), la Fundació Catalunya la Pedrera (actual propietària dels terrenys d’Acció natura corresponents als prats de dall) i l’ajuntament de Sils (que manté acords de custòdia amb propietaris de finques d’alt valor natural a la zona dels estanys). La visió del pla de gestió que s’està gestant és recuperar un espai natural amb hàbitats heterogenis i en bon estat de conservació, que aculli i afavoreixi el desenvolupament de la seva biodiversitat potencial de manera compatible amb l’aprofitament ordenat dels seus recursos i l’accessibilitat per a les persones. Per aconseguir-ho es seguirà un model de gestió adaptativa que perseguirà el manteniment d’unes dinàmiques ecològiques estables i que permetran minimitzar la gestió activa de l’espai.

 

Podeu obtenir més informació a l’article sobre la firma del conveni o al post sobre l’inici de les obres a l’Estany de Sils.

A més, ja s’ha realitzat la primera fase d’obres per a la recuperació de l’espai, aquí teniu un seguit de videos explicatius amb les accions que s’hi han fet:

https://www.youtube.com/watch?v=S5zZJK47jfI

Primers dies a les obres de l'Estany de Sils:

https://www.youtube.com/watch?v=ruUw7trB73w

Seguim amb les obres a l'Estany de Sils:

https://www.youtube.com/watch?v=3YbkR5Mb29w

Obres finalitzades:

youtube.com/watch?v=j8V0TGA4T00