ENP Pla Emys [FINALITZAT]

CALENDARI:


INICI: maig de 22
FINAL: setembre de 22


OBJECTIUS:

  • Conèixer la distribució de la tortuga d’estany (Emys orbicularis) a la conca de la Tordera.
  • Dissenyar un pla de recuperació de l’espècie que permeti garantir la seva supervivència al llarg del temps.
  • Divulgar el projecte.


PRESSUPOST: 17.422,44€

FINANÇADORS:

  • Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Generalitat de Catalunya
  • Unió Europea


COL·LABORADORS: -


RESUM


El projecte de redacció del Pla de Recuperació de la Tortuga d’estany (Emys orbicularis) a la conca de la Tordera planteja dues línies de treball principals. Per una banda, vol incrementar el coneixement disponible sobre l’espècie a la conca, incloent-hi aspectes com la seva distribució, l’ús que fa de les basses o les variables ecològiques que motiven la seva presència. En segon lloc, pretén desenvolupar un document rector per la recuperació d’aquest queloni a la Tordera, sintetitzant tota la informació disponible fins a l’actualitat, analitzant la seva situació, identificant les seves problemàtiques i dissenyant un pla d’actuació i seguiment. Globalment, es buscarà assolir una categorització de l’estat d’aquesta espècie en perill d’extinció i aportar i ordenar les eines necessàries per revertir la.

ACCIONS

 Catalogació de tots els punts d’aigua de l’àrea d’interès.
 Contacte amb propietaris i Ajuntaments.
 Seguiment dels punts d’aigua seleccionats.
 Caracterització dels punts d’aigua seleccionats
 Captura espècies exòtiques als punts d’aigua
 Anàlisi de la bibliografia prèvia
 Redacció del pla
 Divulgació de la diagnosi i el pla

RESULTATS


Elaboració del Pla de Recuperació de la Tortuga d’estany (Emys orbicularis) a la conca de la Tordera

Amb el suport i col·laboració de: