Estudi i conservació de la fauna de les zones humides d'Hostalric [FINALITZAT]

0

CALENDARI:

INICI: maig de 2022
FINAL: octubre de 2022

OBJECTIUS:


Millora de les zones humides locals, centrant-se en els amfibis i rèptils aquàtics com a indicadors, però essent conscients de que això provocarà un gran benefici per l’ecosistema.

 O1. Donar continuïtat al projecte de 2021 millorant l’estat ecològic de les zones
humides locals.
 O2. Conèixer la distribució d’un grup clau relacionat amb les zones humides, els
amfibis.
 O3. Recuperar alguns dels hàbitats naturals degradats del municipi.

PRESSUPOST: 11.174,00€

FINANÇADORS: Diputació de Girona, Ajuntament d’Hostalric

COL·LABORADORS: Ajuntament d’Hostalric

RESUM

El projecte d'estudi i conservació de la fauna de les zones humides d'Hostalric busca donar continuïtat al conveni entre l'Ajuntament d'Hostalric i Fundació Emys per la millora de la biodiversitat del municipi. Hostalric està situat en un entorn natural clau, entre els principals corredors ecològics de la conca de la Tordera i, tot i la seva reduïda superfície, disposa d'una elevada diversitat d'amfibis i rèptils, els grups objectius d'aquest projecte. Durant 2022 es acompliran tasques com la recuperació d'un bosc inundat; mitjançant una retirada de vegetació i aprofundiment de la cubeta, la creació de piles de pedra; generant nous refugis per l'herpetofauna, o el seguiment d'amfibis; a partir de mostrejos a les diverses basses del municipi, amb el gran propòsit de millorar l'estat ecològic aquests ecosistemes tan importants.

ACCIONS

A1. Recuperació d’un bosc inundat i un punt d’aigua temporani
A2. Construcció de piles de pedra per afavorir l’herpetofauna
A3. Seguiment d’un grup clau de les zones humides: els amfibis
A4. Eliminació de deixalles i residus
A5. Plantació de vegetació de ribera

RESULTATS

Amb l’aplicació de totes aquestes actuacions, s’espera obtenir diversos resultats que es tradueixin en una millora generalitzada de les zones humides d’Hostalric, tant per un increment sobre el coneixement de la fauna que hi habita (A3), com per la millora de les seves condicions ecològiques (A1, A2 i A5) o gràcies a la millora paisatgística (A4). Alhora, la generació de coneixement sobre l’estat de la fauna present ajudarà a diagnosticar les necessitats de conservació, que es traduiran en la redacció de futurs projectes i l’aplicació de noves mesures de protecció de la biodiversitat.

Amb el suport i col·laboració de: