Man-made wetlands in old quarries: a problem to solve or a new hope for life?

0

CALENDARI

INICI: NOVEMBRE 2023
FINAL: JULIOL 2024

OBJECTIUS:

  • Augmentar significativament el coneixement sobre l'estat de les pedreres.
  • Augmentar significativament el coneixement de la seva flora i fauna associades.
  • Dissenyar directrius de recuperació per garantir que la restauració beneficiï els ecosistemes.
  • Implicar els agents locals en la planificació, la protecció i unacampanya de promoció de la seva conservació.

PRESSUPOST:

PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE:  8000$

FINANÇADORS:

  • PATAGONIA

COL·LABORADORS:

  • UNIVERSITAT DE GIRONA
  • CREAF
  • GRUP ECOLOGISTA “SALVEM LA BASSA”
  • DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA

RESUM:

Les zones humides són un dels ecosistemes més vulnerables del planeta, però també un dels hàbitats que contenen més biodiversitat. L'Informe de l'Estat de la Natura a Catalunya” (2020) demostra que la fauna i flora associada a aquests ambients ha patit una reducció del 54% en els darrers 18 anys.

En un context on els aiguamolls són cada cop més escassos a causa de la sobreexplotació de l'aigua i el canvi climàtic, les pedreres amb basses creades accidentalment poden ser un recurs preuat per la biodiversitat. No obstant això, també poden comportar una pèrdua per l’aqüífer i, com a conseqüència, l'assecament de fonts, pous i cursos fluvials.

A casa nostra hi ha almenys 4562 pedreres i d’aquestes, 1877 estan abandonades. Així doncs, amb aquest projecte es pretén determinar les amenaces i oportunitats de conservació que es troben les zones humides artificials de les pedreres de Catalunya per tal d'elaborar plans d'acció que impulsin i millorin la seva conservació. Per fer-ho possible es duran a terme un seguit d’actuacions: localització i catalogació de pedreres, contacte amb propietaris i ajuntaments, inventari i caracterització de tres pedreres seleccionades, seguiment de la biodiversitat i diagnosi hidrogeològic d’aquestes, redacció d’unes directrius per a la seva protecció, conservació i correcta gestió i difusió mitjançant dues visites guiades, una nota de premsa i actuacions de voluntariat.