Medi Natural de les Planes d’Hostoles

0

CALENDARI:

INICI: MARÇ 2018

FINAL: INDETERMINAT

 

OBJECTIUS:

 • Implementar una gestió integral dels espais naturals de Les Planes d’Hostoles per a garantir la qualitat ambiental així com el benestar dels seus ciutadans.
  • Regular els accessos i els usos al medi natural per reduir l’impacte sobre la biodiversitat i millorar la qualitat de vida dels veïns afectats.
  • Implementar sistemes d’informació i sensibilització ambiental per fomentar una actitud respectuosa amb el medi natural.
  • Analitzar la situació de la biodiversitat en els diferents punts d’interès natural i realitzar actuacions de millora.
  • Consolidar estratègies de desenvolupament sostenible en l’àmbit del municipi

 

PRESSUPOST:

 • PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE: INDETERMINAT
 • FINANÇADORS:
  • AJUNTAMENT DE LES PLANES D’HOSTOLES
  • GENERALITAT DE CATALUNYA

 

RESUM:

Les Planes d’Hostoles és un municipi ubicat al Sud Est de la Garrtoxa, a la conca del riu Ter i concretament a la subconca del Brugent. El municipi disposa de dos Espais Naturals Protegits que li confereixen un especial atractiu pel que fa al seu interès ambiental.

D’una banda tenim el Collsacabra, un Parc Natural principalment forestal i de muntanya baixa, ubicat a la vessant Sud-Oest del municipi i que conté cert interès ambiental especialment en relació als espais forestals i espais oberts ja en regressió

De l’altra, tenim l’Espai Natural Protegit del Brugent, un riu de caudal constant, degut a la pluviometria de l’espai, que alhora presenta una orografia força accidentada, degut principalment a la seva geomorfologia, com a part del sistema volcànic de la Garrotxa. Aquest riu transcorre pels voltants del nucli municipal i resulta d’especial atractiu turístic per la espectacularitat de les cascades que es generen degut en el transcurs de l’aigua per aquests desnivells.

L’estudi de la biodiversitat detectada en el municipi és molt rellevant i, per tant, ens trobem davant d’un espai remarcable pel que fa a la seva riquesa biològica. Això comporta el repte i la responsabilitat de conservar-lo, malgrat les eines són escasses i les competències difuses pel que fa a l’àmbit fluvial especialment. El principal problema detectat és l’afluència massiva de visitants a l’estiu que, mobilitzats per l’espectacularitat d’aquests espais d’una banda, però per la manca de regulació efectiva en l’altra, generen impactes importants tant a la biodiversitat com als habitants del municipi.

El repte d’aquest projecte és treballar en un model sostenible a nivell ambiental, social i econòmic que permeti la conservació d’aquests espais d’Alt Valor Natural, tot equilibrant-ho amb la qualitat de vida dels habitants del municipi i impulsant la conscienciació de la ciutadania en relació als valors d’aquests espais fluvials.

 

ACCIONS

 • Estudi del Medi Natural de Les Planes d’Hostoles.
 • Eliminació parcial de la falsa acàcia (Robinia pseudocacia) del Gorg de Can Poeti (2018).
 • Regulació dels usos i els accessos al medi natural amb una capacitat màxima de càrrega pel sistema de l’ENP del Brugent de 200 persones per dia i amb informadors ambientals als principals punts on hi accedeixen visitants.
 • Millora del control i automatització de les infrastructures d’accés al veïnat de Cogolls mitjançant la instal·lació de barreres automatitzades i adhesius identificatiu (2020)
 • Restauració ambiental i d’ús públic de l’espai de Ponts Petits per a l’eliminació de canya americana (arundo donax) i la recuperació del bosc de ribera. (Previst Oct. 2020)

  http://youtu.be/nlBht7CVQjg