Millora de la qualitat ecològica de l’entorn de les Ribes de Ter a la Cellera del Ter [FINALITZAT]

0

CALENDARI:

INICI: JUNY 2022
FINAL: OCTUBRE 2022

OBJECTIUS:

Conservació dels valors naturals de les ribes del Ter al municipi de La Cellera de Ter a través de la millora de la qualitat ecològica dels hàbitats associats al curs d’aigua reconeguts com a PEIN i Xarxa Natura 2000.

Objectius específics:

● Potenciar de la presència de fauna amenaçada.
● Conèixer i divulgar els valors naturals de l’espai.
● Millorar la qualitat ecològica de la llera i regular l’ús públic.

PRESSUPOST:

● PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE: 10.745 €

● FINANÇADORS:
o AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER
o DIPUTACIÓ DE GIRONA

● COL·LABORADORS:
o AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER

RESUM:

Una bona part de l’espai del municipi de La Cellera de Ter, es troba catalogat dins el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000. L’Ajuntament de la Cellera de Ter té una llarga trajectòria en la realització de projectes de restauració i conservació del medi natural, entre les quals destaquen diversos projectes de millora de la qualitat ecològica de les ribes del Ter.

La Fundació Emys, gràcies a una subvenció atorgada per la Diputació de Girona, ha pogut realitzar un nou projecte amb el qual es dona continuïtat a actuacions dutes a terme anteriorment, amb el mateix objectiu: conservar els valors naturals d’aquest indret. Així doncs, per fer-ho possible, s’ha treballat en quatre línies d'actuació, que han consistit en la recuperació del bosc de ribera per millorar la continuïtat de la verneda i protegir els marges del riu, la millora de l’estat del sender i la llera, el seguiment de poblacions faunístiques associades al riu i la instal·lació de cartelleria per senyalitzar el camí de les Ribes del Ter.

RESULTATS

● Estudi i caracterització de la població associada a l’hàbitat de les Ribes del Ter gràcies a les càmeres de fototrampeig.

● Revegetació d’un tram 450 m lineals amb més de 200 individus d’arbres i arbustos d’ambients riparis.

● Millora de l’estat del sender amb l’abocament de grava i la retirada manual de 1160 kg de runa de la llera del riu.

● Creació i instal·lació de dos cartells divulgatius que informen sobre els valors naturals del municipi.