Millora de la qualitat ecològica de les ribes de l’entorn de les Ribes del Ter [FINALITZAT]

CALENDARI:

INICI: JUNY 2022
FINAL: OCTUBRE 2022

OBJECTIUS:

  • Millora de la qualitat ecològica de les zones humides de les Ribes del Ter
  • Potenciar la presència de fauna amenaçada
  • Conèixer i divulgar els valors naturals de l’espai
  • Millorar la llera i regular l’ús públic


PRESSUPOST:

PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE: 10.401,31€

FINANÇADORS:

o DIPUTACIÓ DE GIRONA

COL·LABORADORS:

o AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER
o DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA

RESUM:

Al municipi de la Cellera de Ter s’hi troben Ribes del Ter, una zona de passeig on hi ha un boscde ribera d’alt valor ecològic, el qual, fa uns anys, es trobava molt degradat per la presènciad’espècies exòtiques invasores, la sobrefreqüentació i la implantació d’usos agrícolesd’espècies arbòries, entre d’altres.

La Fundació Emys, gràcies a una subvenció atorgada per la Diputació de Girona, l’any 2020 java dur a terme un projecte per millorar aquestes zones i amb aquesta nova subvenció, es voldonar continuïtat al projecte mencionat anteriorment. Així doncs, aquest projecte consta detres objectius (i) potenciar la presència de fauna amenaçada, (ii) conèixer i divulgar elsvalors naturals i (iii) millorar la llera i regular l’ús públic. Per assolir aquests objectius, estreballarà en quatre línies de d’actuació, que consisteixen en la plantació de bosc de ribera per recuperar aquest hàbitat, la creació de dos cartells informatius per difondre els valors naturalsi les activitats permeses, la millora de l’estat del sender i la llera abocant sauló i sorra i retirantles runes de l’antic abocador i el seguiment de la fauna vertebrada present mitjançant elfototrampeig, el qual proporcionarà informació adequada i actualitzada per realitzar la cartelleria.

Amb el suport i la col·laboració de: