Millora dels hàbitats aquàtics de l’Estany de Sils [FINALITZAT]

0

CALENDARI

INICI: MAIG 2021
FINAL: DESEMBRE 2022

OBJECTIUS

Objectiu general:

 • Recuperar L’espai natural de l’Estany de Sils i fomentar la connectivitat per a la tortuga d’estany.

Objectius específics:

 • Recuperar l’hàbitat de ribera en una finca d’ús silvícola
 • Creació d’una bassa permanent
 • Revegetació d’helòfits a la sèquia
 • Prova pilot de plantació d’hidròfits a la llacuna permanent
 • Creació de refugis per llúdriga
 • Eliminació de quelonis invasors i seguiment de quelonis autòctons
 • Neteja de regs
 • Millora dels hàbitats de la cubeta principal de l’estany
 • Pla de comunicació, divulgació i cartellera per fomentar els valors naturals de l’espai

PRESSUPOST

PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE: 41.018,99€

FINANÇADORS:

Agència Catalana de l’Aigua
Fundació Emys

RESUM

En el marc del recent acord per a la protecció i desenvolupament de l'ecosistema aquàtic existent de l’Estany de Sils, s’han dut a terme algunes actuacions de caire urgent com la restauració de la llacuna, la restauració de part de la cartelleria i el manteniment d’algunes passeres i aguaits. Durant l’agost del 2019 es va produir l’excepcional assecament de la llacuna, fet que no es donava des de 2007, quan es va dessecar intencionadament per a efectuar-hi una retirada de peixos exòtics. Durant l’assecament, a més, va succeir un episodi de botulisme, que va causar la mort d’almenys una trentena d’aus. Tanmateix, aprofitant aquesta situació es va dur a terme una actuació urgent que va consistir en la desbrossada i retirada de canyís de la llacuna i la retirada de sediments d’una petita part de la llacuna mitjançant l’excavació de dues zones de major profunditat.

Aquestes actuacions han marcat un inici en el nou conveni de gestió de l’espai per a la seva restauració, però requereixen de més esforços per assolir una millora significativa de l’entorn que permetin la recuperació de la seva biodiversitat. Al mateix temps, la restauració de la sèquia de Sils que es va iniciar amb la convocatòria d’ajuts de l’ACA permetran mantenir una continuïtat lògica amb les zones adjacents on ja s’han realitzat actuacions de millora i ajudaran a millorar i potenciar la funció de connector biològic de tot l’espai fluvial. Les actuacions proposades es duran a terme tenint en compte els objectius del Pla de Gestió creat el 2019 i van encaminades a recuperar els espais degradats i fomentar els hàbitats d’interès i la seva biodiversitat. Al mateix temps estan relacionats amb l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya 2030.

Aquestes actuacions tenen com a objectiu:

 • Recuperació de l’hàbitat de ribera en una finca d’ús silvícola
 • Creació una bassa permanent en una finca propera a la llacuna principal
 • Revegetació la sèquia amb helòfits
 • Prova pilot de plantació d’hidròfits a la llacuna permanent
 • Creació de refugis per llúdriga
 • Eliminació de quelonis invasors
 • Neteja de regs perquè l’aigua de les crescudes es dirigeixi cap a l’estany i la sèquia
 • Millora de la cubeta principal a partir de la desbrossada d’una de les illes i la col·locació de troncs que serveixin de punts d’insolació
 • Divulgació i adequació de la cartelleria

Amb el suport i col·laboració de:

Agència Catalana de l'Aigua