Pla de conservació de la Tortgua d'Estany (Emys orbicularis) a la Conca de la Tordera

0

CALENDARI
INICI: GENER 2024
FINAL: JUNY 2024

OBJECTIUS:

 • Redactar un pla de recuperació de l’espècie a Catalunya que permeti garantir la seva supervivència al llarg del temps.
 • Coordinar un equip multidisciplinari pel desenvolupament del pla de recuperació de la tortuga d’estany a Catalunya.
 • Recopilar tota la informació sobre la tortuga d’estany a Catalunya, tant de l’espècie com de la seva gestió.
 • Dur a terme un treball de gabinet i sobre terreny per avaluar la situació en localitats menys conegudes.
 • Entendre la situació global de l’espècie i el seu hàbitat.
 • Realitzar una anàlisi profund de tota la informació obtinguda per clarificar el punt de partida per a la conservació de l’espècie i de l’efectivitat de les actuacions de conservació dutes a terme.
 • Dissenyar el pla de recuperació de l’espècie.
 • Divulgar el projecte i l’estat de la tortuga d’estany a un públic divers.

PRESSUPOST:

 • PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE:  48.580,02€

FINANÇADORS:

 • Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Generalitat de Catalunya
 • Unió Europea
 • Lefrik

COL·LABORADORS:

 • Centre de reproducció de tortugues de l’Albera
 • Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya
 • Consorci del Ter
 • Consorci de l’estany
 • Societat catalana d’herpetologia

RESUM:
La tortuga d’estany (Emys orbicularis) és un queloni d’aigua dolça que habita basses o cursos fluvials de corrent lent. Se la pot trobar a la conca de la Tordera, al tram baix i mig del Ter i al Delta de l’Ebre, amb poblacions i individus aïllats en altres localitats. A causa de la degradació de les zones humides, a casa nostra, està catalogada com En Perill (Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya (2022)), i a nivell estatal com a Vulnerable.

El fet de tenir aquesta categoria implica l’elaboració d’un pla que estableixi unes basses per conservar l’espècie al llarg del temps. En aquest context, la Fundació Emys, durant el 2022, va redactar el “Pla de conservació de la tortuga d’estany (Emys orbicularis) a la conca de la Tordera”.

No obstant això, tenint en compte el nombre creixent d’amenaces que l’afecten i la reducció observada en la seva àrea d’ocupació major del 50% en els darrers 30 anys, s’ha cregut pertinent redactar el Pla de recuperació per tot Catalunya, que la Fundació Emys actualment està coordinant.

Així doncs, per redactar aquest pla es pretén contactar amb les altres institucions que han treballat amb aquesta espècie per tal de recopilar dades prèvies i informació històrica sobre l’espècie i la seva gestió a Catalunya. També es prospectaran les zones humides amb potencial per l’espècie, es farà un diagnosi de l'estat de la població en zones de presència coneguda i un anàlisi de dades dels antecedents, una prospecció i seguiments: demografia i efectivitat de gestió i finalment es divulgaran els resultats a través d’un article científic, una nota de premsa i una jornada oberta al públic.