Preservació de les Ribes del Ter per a la conservació de l'herpetofauna [FINALITZAT]

0

CALENDARI

INICI: Juny 2023
FINAL: Octubre 2023

OBJECTIUS:

 • Recuperar un punt d’aigua a la riba del Ter.
 • Millorar la font d’alimentació del punt d’aigua per incrementarl’hidroperíode.
 • Mantenir els herbassars associats a la plana inundable.
 • Incrementar la diversitat florística dels herbassars.
 • Reduir els poblaments de cranc americà (Procambarus clarkii).
 • Dur a terme un seguiment per constatar l’efectivitat de les mesuresdutes a terme.
 • Fer coneixedora a la població local del projecte de conservació dut aterme en aquest àmbit durant els darrers anys.

PRESSUPOST:
PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE:  6533.52€

FINANÇADORS:

 • DIPUTACIÓ DE GIRONA
 • AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER

COL·LABORADORS:

 • AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER
 • DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA

RESUM:

La Cellera del Ter és un municipi on conflueixen dos espais naturalsprotegits per la Xarxa Natura 2000: Les Guilleries (ES5120012) i les Riberes del Baix Ter (ES5120011). Tanmateix, també hi ha altres sistemes interèsecològic com les coves del Pasteral o la riera d’Osor.

Durant els últims anys, l’Ajuntament ha treballat per conèixer, protegir iposar en valor la necessitat de conservar aquests espais. Enguany, ambaquest projecte, s’ha volgut potenciar l’herpetofauna (amfibis i rèptils)present en la plana al·luvial adjacent a les ribes del Ter. Uns hàbitats quecontenen una gran diversitat, però que alhora són molt fràgils i amenaçats.Per fer-ho, s’han dut a terme diverses actuacions com: la recuperació lafuncionalitat d’una bassa mitjançant la descolmatació d’un canal que hidrena, la instal·lació d’un tancat al voltant d’aquesta per reforçar laseguretat, la creació de microhàbitats per oferir punts de refugi ialimentació per aquest grup, l’eradicació de cranc de riu americà, elseguiment de l’herpetofauna associada a aquests espais i la col·locació decartelleria divulgativa.