Projecte de Conservació i millora de l’ornitofauna de Riudellots de la Selva [FINALITZAT]

0

CALENDARI:

INICI: JUNY 2022

FINAL: OCTUBRE 2022

OBJECTIUS:

  • Millora de l’hàbitat, coneixement i divulgació del patrimoni natural local
  • Avaluar la diversitat d’ocells del municipi
  • Millorar l’hàbitat per la ornitofauna
  • Divulgar sobre la riquesa i importància d’aquest grup

PRESSUPOST:

PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE: 11.166,60€

FINANÇADORS:

o DIPUTACIÓ DE GIRONA

COL·LABORADORS:

o AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER
o DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA

RESUM:Riudellots de la Selva és un municipi que no forma part de cap espai protegit, tot i així contéuna gran diversitat de fauna i flora que s’ha de conservar, ja que la fragmentació i pèrdua d'hàbitat redueixen el corredor ecològic que suposa l'Onyar i els pocs punts d'aigua temporanis s’han vist molt reduïts.

La Fundació Emys, gràcies a una subvenció atorgada per la Diputació de Girona durà a termeun projecte que consta de tres objectius: (i) avaluar la diversitat d’ocells del municipi, (ii) millorar l’hàbitat per la ornitofauna i (iii) divulgar els seus valors naturals. Per assolir aquestsobjectius, es treballarà en quatre línies de d’actuació, que consisteixen en la creació d'una bassa temporal, la creació d’un inventari d’ocells del municipi i la col·locació de caixes niu icartelleria elaborada a partir de les dades obtingudes d’aquest estudi previ.

Amb el suport i col·laboració de: