Protecció i gestió de l’ús públic a l’espai d’interès natural del Volcà de la Crosa [FINALITZAT]

0

CALENDARI:
INICI: JUNY 2022F
INAL: SETEMBRE 2022

OBJECTIUS:

  • Millora de l’estat general de l’espai natural protegit en els àmbits de l’ús públic i conservació de la biodiversitat.
  • Controlar els últims reductes de canya a l’entorn del Volcà
  • Afavorir la fauna d’espais oberts
  • Potenciar la presència de llangardaix ocel·lat
  • Millora de l’experiència del visitant
  • Elaboració d’una ruta oficial de l’EIN per evitar l’obertura de senders alternatius i els conflictes amb veïns


PRESSUPOST:

PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE: 17.436,78 €

FINANÇADORS:

o GENERALITAT DE CATALUNYA

COL·LABORADORS:

o AJUNTAMENT DE BESCANÓ
o AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR
o DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA

RESUM:

El volcà de la Crosa és un dels elements naturals, culturals i paisatgístics més significatius de lacomarca de la Selva. És per això que s’ha catalogat com a Espai d’Interès Natural (EIN). Tot iaixí, les accions de manteniment i gestió de l’espai són dificultoses a causa de la manca d’unòrgan gestor que les executi. Això ha fet que hi hagi una manca d’unificació de la senyalitzacióa l’espai, un deteriorament de les infraestructures i un increment de pressions sobre el medi.

Durant l’any passat, la Fundació Emys ja va realitzar algunes actuacions de millora, però apartir d’aquestes, van sorgir mancances i noves necessitats, que són les que es tractaran ambel present projecte. Així doncs, gràcies a una subvenció atorgada per la Generalitat deCatalunya, es durà a terme un projecte que consta de sis objectius (i) controlar els últimsreductes de canya americana (Arundo donax), (ii) afavorir la fauna d’espais oberts, (iii)potenciar la presència de llangardaix ocel·lat (Timon lepidus), (iv) millorar l’experiència delvisitant i (v) elaborar una ruta oficial per evitar l’obertura de senders alternatius.

Per assolir aquests objectius, es treballarà en vuit línies de d’actuació, que consistiran en l’eradicació de lacanya mitjançant una esclarida manual i una extracció del rizoma, la tala d’arbres morts degran port propers al camí per tal d’evitar riscos i l’esclarida de matollars densos per fomentar la heterogeneïtat de l’hàbitat, la creació de refugis i microhàbitats a partir de pedra seca ifusta, l’eliminació de la senyalització dispersa i unificació de la imatge gràfica, la col·locació desenyalètica sobre els valors naturals i la normativa i la senyalització d’una ruta oficial mitjançant cartelleria nova, marcant els itineraris i tallant corriols. 

Amb el suport i la col·laboració de: