Recuperació de la vegetació de ribera a la Sèquia de Sils [FINALITZAT]

0

CALENDARI:

INICI: Octubre 2019

FINAL: Setembre 2020

 

OBJECTIUS:

O1. Recuperar la vegetació de ribera a la Sèquia de Sils per:

 • Recuperar els hàbitats de bosc de ribera
 • Millorar l’hàbitat de l’herpetofauna present.
 • Reduir l’impacte de l’erosió.
 • Reduir i tamponar la oscil·lació de temperatura especialment a l’estiu.

O2. Posar en pràctica diferents tècniques de control de vegetació invasora i de recuperació de la vegetació de ribera per a l’espai de l’estany de Sils.

 

PRESSUPOST:

 • PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE: 42.000,00€
 • FINANÇADORS:
  • ACA
  • FUNDACIÓ EMYS

COL·LABORADORS

AJUNTAMENT DE SILS.

 

 

RESUM:

La sèquia de Sils és una infrastructura de drenatge que es va crear per a l’assecament de la zona dels estanys de Sils. Es tracta d’un espai fluvial artificial que neix a continuació de la riera de Santa Maria, provinent de Caldes, i desemboca a la riera de Santa Coloma. A banda de la seva funció com a canal de drenatge i per a prevenir inundacions, també ofereix un hàbitat interessant per a un ampli ventall de biodiversitat potencial: des de la vegetació de ribera, incloent especies de flora singulars com el lliri de neu (Galanthus nivalis), el marcòlic (Lilium martagon) o la prímula (Primula veris), fins a diverses espècies de fauna d’interès com la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), la tortuga d’estany (Emys orbicularis), el blauet (Alcedo attis), l’anguila (Anguilla anguilla), l’espinós (Gasterosteus aculeatus), o la llúdriga (Lutra lutra). Malauradament, l’hàbitat de la sèquia es troba molt degradat, amb una inexistència gairebé absoluta de vegetació de ribera, i amb pocs elements naturals que li donguin heterogeneïtat, la qual cosa afavoriria la biodiversitat.

Es per això que Fundació Emys proposa un acord de custòdia fluvial a l’ACA (l’Agència Catalana de l’Aigua), amb l’objectiu de promoure actuacions de millora de l’hàbitat en l’espai. El present projecte té com a objectiu eliminar la canya americana de la ribera de la sèquia i promoure la recuperació de la vegetació de ribera mitjançant diferents tècniques: la revegetació amb sistema Cocoon, la sembra de llavor silvestre, la plantació d’arbusts i  tècniques de bioenginyeria com les feixines o les estaques vives. Totes aquestes mesures, a banda de buscar la recuperació de la vegetació riberenca, també busquen consolidar els tal·lusos, i comparar les metodologies més adients per a continuar amb la recuperació de la vegetació de la sèquia en tota la seva longitud. A banda, també es realitzaran dues campanyes de captura de tortugues exòtiques, ja que la sèquia és un espai molt interessant per a la tortuga d’estany i de rierol, però s’hi detecta una gran presència de tortuga de florida. En aquest sentit també es promouran punts d’insolació per a les tortugues, millorant així les condicions de l’hàbitat per a l’espècie.

 

ACCIONS A REALITZAR

 • Plantació de 330 arbres i més de 500 arbusts
 • Eliminació d’almenys 1200 m2 de canya americana
 • Instal·lació d’elements de bioenginyeria per protegir els marges de la sequia
 • Retirada de tortugues invasores de l’espai
 • Creació de punts d’insolació per a la tortuga d’estany
 • Instal·lació d’un cartell divulgatiu
 • Creació d’un video resum d’1 minut

 

RESULTATS (A FINALITZACIÓ DEL PROJECTE)