Recuperació, millora i conservació de l’espai fluvial de La Cellera de Ter [FINALITZAT]

0

CALENDARI:
 
INICI: MAIG 2022
FINAL: NOVEMBRE 2022

OBJECTIUS:

● Millora de la qualitat ecològica dels hàbitats associats al curs d’aigua.
● Conservació d’espècies amenaçades.
● Recuperació i regulació d’elements prioritaris de patrimoni natural reconeguts en PEIN i Xarxa Natura 2000.

Objectius específics:

● Recuperació i neteja del bosc de ribera propi de les Ribes del Ter
● Potenciació de la presència de fauna amenaçada
● Regulació de l’ús públic
● Divulgació dels valors naturals de l’espai

PRESSUPOST:

● PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE: 20.497,32 €

● FINANÇADORS:
o DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
o UNIÓ EUROPEA
o AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER

RESUM:

L’espai fluvial del municipi de la Cellera de Ter forma part de les Riberes del Baix Ter, catalogat dins del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000, a causa del seu elevat interès paisatgístic, singularitat i presència d’hàbitats d’interès comunitari prioritari i d’espècies protegides. Les principals problemàtiques que pateix el seu entorn fluvial són la degradació del bosc de ribera, la sobrefreqüentació, la falta de regulació dels usos lúdic-esportius i les espècies exòtiques invasores. La Fundació Emys, gràcies a una subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, ha dut a terme un projecte per tal de millorar l’espai fluvial del Ter.

Per fer-ho possible, s’ha treballat en sis línies d’actuació, que han consistit en la desbrossada i neteja de l’espai, la revegetació amb espècies llenyoses de ribera, l’eliminació d’espècies de flora exòtica, la potenciació de fauna amenaçada associada al riu a través de la creació de refugis artificials i anells de floema, la regulació de l’ús públic i la creació de senyalització.

RESULTATS

● Recuperació del bosc de ribera mitjançant la plantació de 100 peus arboris i 50 peus arbustius d’espècies característiques.
● Eliminació de canya americana en un tram de 800 metres de la llera del riu.
● Creació de dos refugis de llúdriga per potenciar la seva presència.
● Creació d’anells de floema a espècies invasores arbòries (Robinia pseudoacacia) per provocar la seva mort en peu i facilitar la creació de nius a les espècies associades a la fusta morta.
● Potenciar els valors naturals de l’espai amb un cartell sobre el bosc de ribera.