Territori Emys [FINALITZAT]

0

El projecte està liderat per la Fundació Emys, i es desenvoluparà amb la col·laboració del Grup de Recerca en Ecologia Aquàtica Continental (Greco) de la Universitat de Girona, les entitats GOB Menorca, i Acció Ecologista – Agró (València), i amb el suport de la Fundación Biodiversidad, del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

El projecte pretén, en primer lloc, establir un protocol estandarditzat de seguiment de l’espècie per tal de promoure una metodologia eficient i segura que es pugui aplicar a nivell nacional, permetent així el tractament conjunt de dades obtingudes en diferents punts del territori. En segon lloc, es realitzaran seguiments d’alguns dels nuclis poblacionals d’Emys orbicularismés importants del nord-est peninsular, a la Selva (Girona), Menorca i l’Albufera (València), que permetran l’elaboració d’un document que estableixi recomanacions i directrius per a la seva conservació a nivell nacional. En darrer lloc es duran a terme actuacions de conservació i conscienciació de la ciutadania amb la creació de nous punts d’aigua per a restaurar l’hàbitat de l’espècie, buscant l’establiment de nous acords de custòdia per a la seva protecció i amb la realització de tallers i activitats de sensibilització i educació ambiental.

 

RESULTATS

La col·laboració entre les tres entitats conservacionistes de l’arc Mediterrani de la península Ibèrica ha aconseguit desenvolupar i posar en pràctica un protocol de seguiment de les poblacions d’aquesta espècie protegida de tortuga d’aigua dolça. Amb aquesta metodologia s’han aconseguit capturar, analitzar i marcar un total de 229 tortugues de les tres poblacions diferents (València, Menorca i la Selva). Les dades han permès analitzar l’estructura poblacional i l’estat de conservació de l’espècie i del seu hàbitat, permetent així desenvolupar un projecte de conservació per a l’espècie que aportarà directrius per a fer front a les pressions que amenaces la seva supervivència.

D’altra banda el projecte també ha contribuït a la millora de l’hàbitat de la tortuga Emys, amb la creació de noves basses i la restauració d’alguns espais on ja s’hi troba aquesta espècie en finques privades que mantenen acords de custòdia entre la propietat i les entitats de conservació. Les noves basses oferiran un nou hàbitat en indrets estratègics que en facilitin la colonització de forma natural per part de la tortuga d’estany, adreçant una de les principals causes del declivi de les seves poblacions. Així mateix s’ha actuat en diversos espais on s’hi troben les tortugues per tal de millorar-ne les condicions per afavorir l’espècie.

El projecte acaba, però la feina continua! La protecció d’aquesta espècie tant emblemàtica de les zones humides de València, Menorca i la Selva seguirà necessitant de la col·laboració de les entitats que vetllen per la conservació de la natura, així com de la població. Per això amb el projecte també s’ha buscat difondre el projecte i educar la ciutadania (sobretot els infants i joves) respecte les problemàtiques ambientals i en concret aquelles que afecten a la tortuga d’estany i les zones humides, que acullen una gran biodiversitat.

El projecte s’ha realitzat amb el suport de la Fundación Biodiversidad, del Ministeri d’agricultura i pesca, alimentació i medi ambient.