Obrador compartit

0

La nostra entitat va detectar les necessitats i interessos de disposar d’un obrador compartit per a l’elaboració de productes d’horta ecològica i/o de proximitat a la comarca de la Selva (Girona). L’elaboració dels productes oferirà noves oportunitats a les productores, donarà sortida als excedents i possibilitarà l’ocupació al sector agrari.

Tanmateix, facilitarà la creació de xarxes entre productores, agricultores i el sector de la restauració col·lectiva. La construcció de xarxes comercials, positiva en sí mateixa, així com la possibilitat d’anar més lluny i establir relacions més complexes intercooperant i generant noves solucions a la logística i distribució.

L'obrador s’ubica al municipi de Blanes, Comarca de la Selva, Província de Girona, però incideix especialment als 5 municipis que conformen l’Espai Agrari de la Baixa Tordera (EABT) que són Blanes, Malgrat de Mar, Tordera, Palafolls i Sta. Susanna, i amb un impacte directe al nord de la província de Barcelona i al sud de la província de Girona.

El projecte incideix en la conservació i l’impuls de l’espai agrari majoritàriament de conreus hortícoles de regadiu i de cereals de secà, essent el sòl agrícola més productiu per unitat de superfície de la regió.

Actualment no existeix, a part de l’EABT i Emys, cap altre organisme al territori que estigui treballant en les solucions a les que pretenem donar resposta amb aquest projecte. La creació de l’obrador compartit és una de les línies del Projecte “Impuls de la sostenibilitat social i ambiental en produccions agroecològiques mitjançant la incorporació de tecnologies de la informació i el foment de la incorporació del productor agrari a la traçabilitat, elaboració i comercialització del producte” que s’emmarca al PECT “Girona. Sistema Alimentari Sostenible” i està cofinançat en un 50% pel Fons de Desenvolupament Regional (Feder) de Catalunya 2014-2020 de la Unió Europea i Fons de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa Operatiu Feder, i en un 25% per la Diputació de Girona.