Camp de treball nacional [FINALITZAT]

0

CALENDARI:
INICI: 3 de Juliol 2021

FINAL: 14 de Juliol 2021

OBJECTIUS:

  • Conèixer les entitats que treballen per a la conservació de la natura, els actors que hi participen, i d’exemples de com treballen .
  • Realitzar accions de gestió i conservació de la natura aplicades a diferents espais de zones humides amb el grup de joves.
  • Transmetre valors de cooperació i respecte vers el medi i els seus habitants
  • Promoure la “biologia positiva” i el treball col·lectiu enfront una problemàtica
  • Recuperar espais d’interès natural del municipi de Sta. Coloma de Farners
  • Promoure que els espais esdevinguin difusors
  • Facilitar una experiència positiva d’un model de vida rural i sostenible en relació al progrés

PRESSUPOST: 9.360€

RESUM:

El camp de treball nacional està orientada a joves d’entre 14 i 17 anys de diferents punts del territori i que es realitza durant 14 dies al municipi de Santa Coloma de Farners. Pensem globalment, actuem localment: Millorem la biodiversitat de les zones humides un dels ecosistemes més perjudicats, és el nom de l’últim camp de treball centrat en la recuperació de la biodiversitat d’aquests hàbitats.

Les zones humides són uns dels hàbitats de major importància, protegits en diversos nivells tant locals com internacionals. És per això que mitjançant accions de millora com la retirada d’arbres caiguts i restes vegetals, esporgar branques baixes, eliminació d’espècies vegetals al·lòctones (raïm de moro, canya americana, etc.), replantació  d’espècies vegetals autòctones i la retirada de residus, ens permet assolir els objectius plantejats inicialment i assolir una reserva de fauna i flora.

A part de la feina tècnica realitzada al camp de treball durant el matí, els joves gaudeixen d’un espai de lleure per les tardes on poden tenir un espai per relacionar-se, establir vincles i conèixer la cultura local.

RESULTATS: 

  • Realització de feina tècnica a la riera de Santa Coloma, la riera de Castanyet i la riera dels Frares; retirada de troncs a la llera del riu per evitar taponaments, extracció d’espècies invasores com la canya americana, el raïm de moro, canya de bambú, acàcia borda..., replantació amb espècies vegetals autòctones i retirada de brossa.
  • Realització d’activitats de lleure tals com descobertes de l’entorn del castell de Farners i la ciutat de Santa Coloma de Farners, visita a la finca de Can Moragues o bé excursions amb bicicletes. Participació a dinàmiques de gènere, orientació sexual i noves tecnologies o bé visites a entitats culturals com la Sobirana, les Ortigues.