Del Mar als Cims

0

CALENDARI:

INICI: SETEMBRE 2023

FINAL: JUNY 2025

OBJECTIUS:

  • Fomentar l’aprenentatge actiu i vivencial en el medi.
  • Contribuir al desenvolupament de l’autonomia personal de l’alumne: situació i orientació en l’espai a partir del cos i per mitjà d’altres punts referencials de l’entorn i de codis de representació.
  • Descobrir i identificar els principals elements naturals del bosc analitzant-ne les característiques i les relacions més rellevants.
  • Relacionar-se amb el medi a partir dels sentits identificant olors, textures, sons i gustos.

PRESSUPOST: Indeterminat. Depèn del nombre d’activitats que realitzem.

RESUM:

"Del mar als cims" és un programa d'educació ambiental promogut per la Diputació de Girona que ofereix activitats d'educació en la natura i coneixement dels espais naturals de les comarques gironines de mitja jornada o una jornada completa.

L’oferta d’activitats comprèn diferents tallers tots ells relacionats amb la descoberta del medi natural i l’aprenentatge vivencial.  S’ofereixen a tots aquells centres educatius que vulguin gaudir d’activitats guiades relacionades amb la natura i podent oferir la possibilitat de realitzar-les en el centre educatiu o bé a la finca de Can Moragues.

Aquestes activitats tenen una durada d’entre 2 i 4 hores i estan pensat per alumnes de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.

Per a mes informació podeu consultar el nostre catàleg d’activitats a continuació:

Aquí podeu consultar el nostre catàleg

RESULTATS

  • A la finalització del projecte.