Escola de Naturalistes per infants

0

CALENDARI:


INICI: Setembre 2023

FINAL: Juny 2024

 

OBJECTIUS:

  • Vinculació personal amb la natura
  • Coneixement proper, profund i complet
  • Acció conscient per la seva conservació

PRESSUPOST: Depèn de les inscripcions i fons propis

RESUM:

Durant l’any realitzem diferents activitats relacionades amb l’educació ambiental (casals, camps de treball, activitats per centres educatius…). No obstant això, arran d’un projecte d’educació ambiental hem engegat l’extraescolar de l’Escola de Naturalistes (EdN) per Infants i Adults.

La idea principal és acostar tant els infants com els adults a la natura, a través dels següents objectius:

  • La vinculació personal amb la natura
  • El coneixement profund, proper i complex d’aquesta
  • L’acció amb la presa de decisions responsables i adequades per contribuir a disminuir l’impacte de l’ésser humà en l’entorn

L’Escola de Naturalistes està pensada per tots aquells infants i adults que els agrada la Natura i/o que volen aprendre més sobre tot el que l’envolta.

És una activitat totalment pràctica, pensada per fer-se a l’aire lliure (al bosc, al camp, al riu,…), independentment de l’època de l’any, per tal d’aprendre a observar, escoltar, diferenciar… les estacions, les plantes, els animals….. ,…).  Tot això ho treballarem a través de diferents metodologies: l’experimentació, el joc, l’observació, l’estudi dels processos naturals, la creativitat, entre d’altres.

Presentem dues Escoles de Naturalistes, l’EdN d’Infants i l’EdN d’Adults. L’Escola de Naturalistes per infants hi poden participar de 1r a 6è de primària, amb un màxim de 15 participants per grup i dos educadors ambientals. Per cada grup, hi ha 3 places becades per aquelles famílies interessades però que necessitin un suport. La durada de l’EdN és de dos hores setmanals.

L’Escola de Naturalistes per Adults hi poden participar tant joves com adults a partir de 16 anys, i fins a un màxim de 30. Les sessions es realitzen un cop cada mes amb una durada de 3 hores matinals.

A càrrec de l’entitat va tot el material necessari (salabrets, prismàtics, caçapapallones, guies de camp, microscopis, etc.).

Actualment, l’estem duent a terme a la seu de la Fundació, a Can Moragues.

ACCIONS A REALITZAR:

  • Implementar l’Escola de Naturalistes per Infants com a extraescolar en els municipis de propers
  • Difondre i comunicar la tasca que fem per anar arribant a més infants, joves i adults.


RESULTATS

A la finalització del projecte.